STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grants for Integration and Internationalisation

Många initiativ har redan tagits på olika nivåer och av olika aktörer för att underlätta etablering och integrering av flyktingar och nyanlända. Inom lärosätena har flera insatser inletts omfattande exempelvis språkutbildning, vidareutbildning och praktikplatser. Behoven är dock stora och akuta, varför ytterligare åtgärder behövs.
 
STINTs satsning tar fasta på att akademiker med flyktingbakgrund kan bidra till internationaliseringen vid svenska lärosäten och i utvecklingen av högre utbildning och forskning i Sverige. Detta i kombination med lärosätenas kreativitet och engagemang i frågor som rör nyanlända är utgångspunkter för denna utlysning.
 
Ansökningar ska inlämnas av rektor vid ett svenskt lärosäte senast den 28 mars 2017 genom STINTs ansökningssystem. Upp till en miljon kronor kan sökas, vilket ska medfinansieras med minst lika mycket.
 
Mer information finns i den fullständiga utlysningstexten.
 
 
Nyheter
STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Frukostseminarium: Forskning i en snabbt föränderlig värld

Många länder bygger snabbt upp forskningskapacitet och den akademiska världskartan förändras snabbt. Sveriges forskning är beroende av internationella samarbeten. Samarbetar vi tillräckligt med de nya forskningsländerna?   


Aktuella utlysningar

Här hittar du information om våra aktuella utlysningar.


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.