STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grants for Integration and Internationalisation

Många initiativ har redan tagits på olika nivåer och av olika aktörer för att underlätta etablering och integrering av flyktingar och nyanlända. Inom lärosätena har flera insatser inletts omfattande exempelvis språkutbildning, vidareutbildning och praktikplatser. Behoven är dock stora och akuta, varför ytterligare åtgärder behövs.
 
STINTs satsning tar fasta på att akademiker med flyktingbakgrund kan bidra till internationaliseringen vid svenska lärosäten och i utvecklingen av högre utbildning och forskning i Sverige. Detta i kombination med lärosätenas kreativitet och engagemang i frågor som rör nyanlända är utgångspunkter för denna utlysning.
 
Ansökningar ska inlämnas av rektor vid ett svenskt lärosäte senast den 28 mars 2017 genom STINTs ansökningssystem. Upp till en miljon kronor kan sökas, vilket ska medfinansieras med minst lika mycket.
 
Mer information finns i den fullständiga utlysningstexten.
 
 
Nyheter
Ledig tjänst, Kina-ansvarig

Kina-ansvarig - en expertroll med programansvar
Spännande möjlighet att arbeta med relationer mellan Sverige och Kina inom högre utbildning och forskning


Lyckat kick-off möte för Korea-Sweden Research Cooperation

Måndagen den 24 april hölls ett kick-off möte för programmet Korea-Sweden Research Cooperation, arrangerat av STINT och NRF, National Research Foundation of Korea.


Delta i ett unikt erfarenhetsutbyte i Singapore

För att förstärka kopplingarna mellan utbildning och forskning samlar STINT en exklusiv grupp av akademiska experter och ledare till en vecka i Singapore med seminarier, föreläsningar, grupparbeten och studiebesök. Ansökningar eller nomineringar görs till stint.forum@stint.se senast den 20 april 2017.


Teaching Sabbatical Fellows 2017

Med ett stort intresse från svenska lärosäten har STINT beviljat ett rekordstort antal stipendier på sammanlagt 6,85 miljoner kronor i årets omgång av Teaching Sabbatical programmet.