STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grants for Integration and Internationalisation

Många initiativ har redan tagits på olika nivåer och av olika aktörer för att underlätta etablering och integrering av flyktingar och nyanlända. Inom lärosätena har flera insatser inletts omfattande exempelvis språkutbildning, vidareutbildning och praktikplatser. Behoven är dock stora och akuta, varför ytterligare åtgärder behövs.
 
STINTs satsning tar fasta på att akademiker med flyktingbakgrund kan bidra till internationaliseringen vid svenska lärosäten och i utvecklingen av högre utbildning och forskning i Sverige. Detta i kombination med lärosätenas kreativitet och engagemang i frågor som rör nyanlända är utgångspunkter för denna utlysning.
 
Ansökningar ska inlämnas av rektor vid ett svenskt lärosäte senast den 28 mars 2017 genom STINTs ansökningssystem. Upp till en miljon kronor kan sökas, vilket ska medfinansieras med minst lika mycket.
 
Mer information finns i den fullständiga utlysningstexten.
 
 
Nyheter
Aktuella utlysningar

Här hittar du information om våra aktuella utlysningar.


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.


Pressmeddelande: Sverige har nu tre mycket internationella lärosäten

STINTs internationaliseringsindex visar hur internationella de svenska högskolorna och universiteten är. I år placerar sig tre lärosäten i den högsta kategorin. Fjolårets pristagare Handelshögskolan i Stockholm får nu sällskap av de tekniska högskolorna Chalmers och KTH.