STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grants for Integration and Internationalisation

Många initiativ har redan tagits på olika nivåer och av olika aktörer för att underlätta etablering och integrering av flyktingar och nyanlända. Inom lärosätena har flera insatser inletts omfattande exempelvis språkutbildning, vidareutbildning och praktikplatser. Behoven är dock stora och akuta, varför ytterligare åtgärder behövs.
 
STINTs satsning tar fasta på att akademiker med flyktingbakgrund kan bidra till internationaliseringen vid svenska lärosäten och i utvecklingen av högre utbildning och forskning i Sverige. Detta i kombination med lärosätenas kreativitet och engagemang i frågor som rör nyanlända är utgångspunkter för denna utlysning.
 
Ansökningar ska inlämnas av rektor vid ett svenskt lärosäte senast den 28 mars 2017 genom STINTs ansökningssystem. Upp till en miljon kronor kan sökas, vilket ska medfinansieras med minst lika mycket.
 
Mer information finns i den fullständiga utlysningstexten.
 
 
Nyheter
Nytt partnerlärosäte

The University of Texas at Austin blir ett nytt partnerlärosäte inom STINTs Teaching Sabbatical program. 


Ny utlysning: Grants for Integration and Internationalisation

STINT öppnar en pilotutlysning på temat nyanlända flyktingar med akademisk bakgrund. 


Utlysningar har öppnat

Utlysningarna för Strategic Grants och Grants for Double Degree Programmes har nu öppnats. 


Seminarium om forskarmobilitet, 9 dec

STINT har undersökt forskarmobilitet vid 28 svenska lärosäten. Studien redovisar nya och detaljerade data om hur forskare rör sig mellan lärosäten, nationellt och internationellt.