STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grants for Teaching Sabbaticals

Syftet med Grants for Teaching Sabbaticals är att utveckla svensk högre utbildning. Genom att ge svenska forskare och lärare, vilka brinner för undervisningsfrågor, internationella erfarenheter relevanta för deras undervisningsroll, vill STINT bidra till förnyelse i undervisningen och nya nätverk.

Sökande ska vara disputerad och anställd av ett svenskt lärosäte. Sökande är själv ansvarig för att hitta lämplig värd vid utländskt lärosäte, och endast vistelser utanför EU/EFTA ingår i programmet. Vistelsen utomlands ska vara kontinuerlig och vara mellan 2-5 månader.

Ansökningar granskas av sakkunniga. Huvudkriteriet i bedömningen är den förväntade effekten på kort och lång sikt på lärosätets undervisningsaktiviteter på olika nivåer, från individuell, via avdelning och institution till hela lärosätet.

STINT medfinansierar ”teaching sabbaticals” för sökande inklusive medföljande familj upp till fem månader. Bland godkända kostnader att söka finansiering för återfinns resa t o r (ekonomi) och boende.

Ansökningar ska göras senast kl. 15:00 den 19 mars, 2019. Kompletta ansökningar ska skickas in via STINTs ansökningssystem (formulär kommer inom kort). Ansökningarna ska vara på engelska. Vänligen läs den fullständiga utlysningstexten (på engelska).

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.