STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grants for Double Degree Programmes

Syftet med programmet är att internationalisera och förnya högre utbildning vid svenska lärosäten, företrädesvis på kandidat- och masternivå men även på doktorandnivå. Grants for Double Degree Programmes adresserar utvecklingen av nya utbildningssamarbeten mellan svenska och utländska lärosäten.
 
Sökande ska vara dekanus eller motsvarande med mandat att besluta om nya utbildningsprogram vid ett svenskt lärosäte. Projekten kan vara upp till tre år och högsta belopp som kan sökas är 750 000 kr. Projektet ska medfinansieras av lärosätet med minst samma belopp. Huvudsaklig samarbetspart ska vara utanför EU/EFTA.

Ansökningarna bedöms av experter som fokuserar på följande kriterier:
A) bidrag till högre utbildning på alla nivåer (kvalitativt och kvantitativt),
B) hållbarhet och tillväxtpotential,
C) förnyelsegrad i internationaliseringen, samt
D) kvaliteten i ansökans planering och upplägg.
 
Ansökningar görs på engelska och inlämnas genom STINTs ansökningssystem
Utlysningen stänger kl. 15:00 den 8 februari, 2019.

Fullständig utlysningstext (på engelska).


Om du har frågor om programmet, kontakta Mattias Löwhagen på +46 8 671 19 96 eller mattias(#dot#)lowhagen(#at#)stint(#dot#)se

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.