STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grants for Double Degree Programmes

Syftet med programmet är att internationalisera och förnya högre utbildning vid svenska lärosäten, företrädesvis på kandidat- och masternivå men även på doktorandnivå. Grants for Double Degree Programmes adresserar utvecklingen av nya utbildningssamarbeten mellan svenska och utländska lärosäten.

Sökande ska vara dekanus eller motsvarande med mandat att besluta om nya utbildningsprogram vid ett svenskt lärosäte. Projekten kan vara upp till tre år och högsta belopp som kan sökas är 750 000 kr. Projektet ska medfinansieras av lärosätet med minst samma belopp. Huvudsaklig samarbetspart ska vara utanför EU/EFTA.

Ansökningarna bedöms av experter som fokuserar på följande kriterier: A) bidrag till högre utbildning på alla nivåer (kvalitativt och kvantitativt), B) hållbarhet och tillväxtpotential, C) förnyelsegrad i internationaliseringen, samt D) kvaliteten i ansökans planering och upplägg. Ansökningar görs på engelska och inlämnas genom STINTs ansökningssystem. Utlysningen stänger kl. 15:00 den 10 februari 2017.

Fullständig utlysningstext (på engelska) finns HÄR.

Om du har frågor om programmet, kontakta Mattias Löwhagen på +46 8 671 19 96 eller mattias(#dot#)lowhagen(at)stint.se

 
 
Nyheter
Nytt partnerlärosäte

The University of Texas at Austin blir ett nytt partnerlärosäte inom STINTs Teaching Sabbatical program. 


Ny utlysning: Grants for Integration and Internationalisation

STINT öppnar en pilotutlysning på temat nyanlända flyktingar med akademisk bakgrund. 


Utlysningar har öppnat

Utlysningarna för Strategic Grants och Grants for Double Degree Programmes har nu öppnats. 


Seminarium om forskarmobilitet, 9 dec

STINT har undersökt forskarmobilitet vid 28 svenska lärosäten. Studien redovisar nya och detaljerade data om hur forskare rör sig mellan lärosäten, nationellt och internationellt.