STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grants for Double Degree Programmes

Syftet med programmet är att internationalisera och förnya högre utbildning vid svenska lärosäten, företrädesvis på kandidat- och masternivå men även på doktorandnivå. Grants for Double Degree Programmes adresserar utvecklingen av nya utbildningssamarbeten mellan svenska och utländska lärosäten.

Sökande ska vara dekanus eller motsvarande med mandat att besluta om nya utbildningsprogram vid ett svenskt lärosäte. Projekten kan vara upp till tre år och högsta belopp som kan sökas är 750 000 kr. Projektet ska medfinansieras av lärosätet med minst samma belopp. Huvudsaklig samarbetspart ska vara utanför EU/EFTA.

Ansökningarna bedöms av experter som fokuserar på följande kriterier: A) bidrag till högre utbildning på alla nivåer (kvalitativt och kvantitativt), B) hållbarhet och tillväxtpotential, C) förnyelsegrad i internationaliseringen, samt D) kvaliteten i ansökans planering och upplägg. Ansökningar görs på engelska och inlämnas genom STINTs ansökningssystem. Utlysningen stänger kl. 15:00 den 10 februari 2017.

Fullständig utlysningstext (på engelska) finns HÄR.

Om du har frågor om programmet, kontakta Mattias Löwhagen på +46 8 671 19 96 eller mattias(#dot#)lowhagen(at)stint.se

 
 
Nyheter
STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Frukostseminarium: Forskning i en snabbt föränderlig värld

Många länder bygger snabbt upp forskningskapacitet och den akademiska världskartan förändras snabbt. Sveriges forskning är beroende av internationella samarbeten. Samarbetar vi tillräckligt med de nya forskningsländerna?   


Aktuella utlysningar

Här hittar du information om våra aktuella utlysningar.


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.