STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capstone Awards

Syftet med programmet Capstone Awards är att öka nyttan av mobilitetsprogram finansierade av utländska aktörer. Genom ett stipendium från STINT förbättras möjligheterna att lära av utlandsvistelsen och säkra erfarenhetsöverföring. Programmet omfattar mindre stipendier till studenter eller yngre forskare som blivit accepterade inom utvalda externfinansierade program, i nuläget de följande: 

Hong Kong

RGC PhD Hong Kong Fellowship Scheme

Japan

JSPS Postdoctoral Fellowship Program (short-term)
JSPS Summer Program

Mexiko
Scholarships of the Mexican government
 
Singapore
A*Star Research Attachment Programme
Singapore International Graduate Award - PhD scholarships 
Singapore International Pre-Graduate Award - Bachelor/Master
 


Ansökan till STINT görs i samband med ansökan till utländsk finansiär. Stipendiet är på SEK 5 000 vid utlandsvistelser under tre månader och SEK 10 000 vid längre utlandsvistelser.


 

 
 
Nyheter
Ledig tjänst, Kina-ansvarig

Kina-ansvarig - en expertroll med programansvar
Spännande möjlighet att arbeta med relationer mellan Sverige och Kina inom högre utbildning och forskning


Lyckat kick-off möte för Korea-Sweden Research Cooperation

Måndagen den 24 april hölls ett kick-off möte för programmet Korea-Sweden Research Cooperation, arrangerat av STINT och NRF, National Research Foundation of Korea.


Delta i ett unikt erfarenhetsutbyte i Singapore

För att förstärka kopplingarna mellan utbildning och forskning samlar STINT en exklusiv grupp av akademiska experter och ledare till en vecka i Singapore med seminarier, föreläsningar, grupparbeten och studiebesök. Ansökningar eller nomineringar görs till stint.forum@stint.se senast den 20 april 2017.


Teaching Sabbatical Fellows 2017

Med ett stort intresse från svenska lärosäten har STINT beviljat ett rekordstort antal stipendier på sammanlagt 6,85 miljoner kronor i årets omgång av Teaching Sabbatical programmet.