STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capstone Awards

Syftet med programmet Capstone Awards är att öka nyttan av mobilitetsprogram finansierade av utländska aktörer. Genom ett stipendium från STINT förbättras möjligheterna att lära av utlandsvistelsen och säkra erfarenhetsöverföring. Programmet omfattar mindre stipendier till studenter eller yngre forskare som blivit accepterade inom utvalda externfinansierade program, i nuläget de följande: 

Hong Kong

RGC PhD Hong Kong Fellowship Scheme

Japan

JSPS Postdoctoral Fellowship Program (short-term)
JSPS Summer Program

Mexiko
Scholarships of the Mexican government
 
Singapore
A*Star Research Attachment Programme
Singapore International Graduate Award - PhD scholarships 
Singapore International Pre-Graduate Award - Bachelor/Master
 


Ansökan till STINT görs i samband med ansökan till utländsk finansiär. Stipendiet är på SEK 5 000 vid utlandsvistelser under tre månader och SEK 10 000 vid längre utlandsvistelser.


 

 
 
Nyheter
Aktuella utlysningar

Här hittar du information om våra aktuella utlysningar.


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.


Pressmeddelande: Sverige har nu tre mycket internationella lärosäten

STINTs internationaliseringsindex visar hur internationella de svenska högskolorna och universiteten är. I år placerar sig tre lärosäten i den högsta kategorin. Fjolårets pristagare Handelshögskolan i Stockholm får nu sällskap av de tekniska högskolorna Chalmers och KTH.