STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capstone Awards

Syftet med programmet Capstone Awards är att öka nyttan av mobilitetsprogram finansierade av utländska aktörer. Genom ett stipendium från STINT förbättras möjligheterna att lära av utlandsvistelsen och säkra erfarenhetsöverföring. Programmet omfattar mindre stipendier till studenter eller yngre forskare som blivit accepterade inom utvalda externfinansierade program, i nuläget de följande: 

Hong Kong

RGC PhD Hong Kong Fellowship Scheme

Japan

JSPS Postdoctoral Fellowship Program (short-term)
JSPS Summer Program

Mexiko
Scholarships of the Mexican government
 
Singapore
A*Star Research Attachment Programme
Singapore International Graduate Award - PhD scholarships 
Singapore International Pre-Graduate Award - Bachelor/Master
 


Ansökan till STINT görs i samband med ansökan till utländsk finansiär. Stipendiet är på SEK 5 000 vid utlandsvistelser under tre månader och SEK 10 000 vid längre utlandsvistelser.


 

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.