STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter

Presentationer från STINT Forum

Publicerad 2012-12-14


Presentationerna från följande talare vid STINTs heldagsforum Internationaliseringsstrategier - mål, syften och aktiviteter den 11 december 2012 finns tillgängliga för nedladdning. Presentationen som gavs av NTU kan erhållas av Agneta Granlund, agneta.granlund@stint.se

John Hudzik, Michigan State University, “Comprehensive Internationalisation”
Per Eriksson, Gunilla Carlecrantz, Carina Jensen; Lunds Universitet, “Swedish Excellence Seminars”
Karin Röding, Gudrun Paulsdottir; Mälardalens Universitet, “Global-Regional Cooperation”
Lisa Sennerby Forsse, Johan Schnürer; SLU, ”The Global Challenges University Alliance”
Ursula Hass, Maria Engelmark; Blekinge Tekniska Högskola, “International students ’in real life’ at BTH”, del 1 och del 2
Cecilia Rydinger Alin, Niclas Adler; Kungliga Musikhögskolan, “China-Europe International Music School: Shaping the future for Global Music Production, Consumption and Governance”

 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).