STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter

Presentationer från STINT Forum

Publicerad 2012-12-14


Presentationerna från följande talare vid STINTs heldagsforum Internationaliseringsstrategier - mål, syften och aktiviteter den 11 december 2012 finns tillgängliga för nedladdning. Presentationen som gavs av NTU kan erhållas av Agneta Granlund, agneta.granlund@stint.se

John Hudzik, Michigan State University, “Comprehensive Internationalisation”
Per Eriksson, Gunilla Carlecrantz, Carina Jensen; Lunds Universitet, “Swedish Excellence Seminars”
Karin Röding, Gudrun Paulsdottir; Mälardalens Universitet, “Global-Regional Cooperation”
Lisa Sennerby Forsse, Johan Schnürer; SLU, ”The Global Challenges University Alliance”
Ursula Hass, Maria Engelmark; Blekinge Tekniska Högskola, “International students ’in real life’ at BTH”, del 1 och del 2
Cecilia Rydinger Alin, Niclas Adler; Kungliga Musikhögskolan, “China-Europe International Music School: Shaping the future for Global Music Production, Consumption and Governance”

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.