STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter

Presentationer från STINT Forum

Publicerad 2012-12-14


Presentationerna från följande talare vid STINTs heldagsforum Internationaliseringsstrategier - mål, syften och aktiviteter den 11 december 2012 finns tillgängliga för nedladdning. Presentationen som gavs av NTU kan erhållas av Agneta Granlund, agneta.granlund@stint.se

John Hudzik, Michigan State University, “Comprehensive Internationalisation”
Per Eriksson, Gunilla Carlecrantz, Carina Jensen; Lunds Universitet, “Swedish Excellence Seminars”
Karin Röding, Gudrun Paulsdottir; Mälardalens Universitet, “Global-Regional Cooperation”
Lisa Sennerby Forsse, Johan Schnürer; SLU, ”The Global Challenges University Alliance”
Ursula Hass, Maria Engelmark; Blekinge Tekniska Högskola, “International students ’in real life’ at BTH”, del 1 och del 2
Cecilia Rydinger Alin, Niclas Adler; Kungliga Musikhögskolan, “China-Europe International Music School: Shaping the future for Global Music Production, Consumption and Governance”

 
 
I fokus
Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.


STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan.