STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter

Presentationer från STINT Forum

Publicerad 2012-12-14


Presentationerna från följande talare vid STINTs heldagsforum Internationaliseringsstrategier - mål, syften och aktiviteter den 11 december 2012 finns tillgängliga för nedladdning. Presentationen som gavs av NTU kan erhållas av Agneta Granlund, agneta.granlund@stint.se

John Hudzik, Michigan State University, “Comprehensive Internationalisation”
Per Eriksson, Gunilla Carlecrantz, Carina Jensen; Lunds Universitet, “Swedish Excellence Seminars”
Karin Röding, Gudrun Paulsdottir; Mälardalens Universitet, “Global-Regional Cooperation”
Lisa Sennerby Forsse, Johan Schnürer; SLU, ”The Global Challenges University Alliance”
Ursula Hass, Maria Engelmark; Blekinge Tekniska Högskola, “International students ’in real life’ at BTH”, del 1 och del 2
Cecilia Rydinger Alin, Niclas Adler; Kungliga Musikhögskolan, “China-Europe International Music School: Shaping the future for Global Music Production, Consumption and Governance”

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.