STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2018

Nyheter 2018

Delegationsresa till Pakistan 1- 4 april, 2019

Sveriges ambassad i Pakistan har föreslagit en delegationsresa till Pakistan för svenska lärosäten som är intresserade av att fördjupa samarbetet med landet.  Seminarium: Branch Campuses and International HED in China

STINT informerar om branch campus och internationell högre utbildning i Kina.Ny landrapport för Japan

I den nya landrapporten beskrivs det växande forskningssamarbetet med Japan. Vid sidan av övergripande analys av hur samarbetet utvecklar sig omfattas även studier av vilka forskningsdiscipliner som främst är involverade liksom vilka lärosäten i Sverige och Japan som sampublicerar mest.STINT har nu öppnat kontor vid Sveriges generalkonsulat i Shanghai

STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, öppnade den 18 oktober 2018 officiellt sitt första utlandskontor vid Sveriges Generalkonsulat i Shanghai, Kina. Upphandling revisor

STINT bjuder intresserade och kvalificerade revisionsbyråer att inkomma med anbud för att genomföra revision av stiftelsens räkenskaper från och med räkenskapsåret 2019.STINT investerar 1,7 miljoner i 12 initieringsprojekt

STINT har den 14 augusti 2018 beslutat att investera i 12 projekt inom programmet Initiation Grants.Nytt program: Mobility Grants for Internationalisation

Allt fler länder i världen erbjuder forskning och utbildning av god kvalitet och STINT har bilaterala program med ett urval av dem. Det nya programmet Mobility Grants for Internationalisation erbjuder möjlighet till samarbete med alla länder utanför EU/EFTA.1,8 milj kr till Double Degree program

STINT investerar 1,8 miljoner kronor i nya projekt inom programmet Grants for Double Degree Programmes för perioden 2018-2021. Frukostmöte: Omvärldsanalys – högre utbildning och forskning i Kina

STINTs Kina-experter berättar om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina.STINT investerar 6 milj kr i strategiska internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 5 980 000 kronor i följande två projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2018.STINT deltar i Almedalsveckan

Torsdagen den 5 juli deltar Hans Pohl, programchef för STINT, i seminariet Agenda 2030 i ett globalt perspektiv – hur kan svensk forskning bidra? som anordnas av SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.Teaching Sabbatical Fellows 2018

Med ett stort intresse från svenska lärosäten har STINT beviljat ett stort antal stipendier på sammanlagt ca 6,5 miljoner kronor i årets omgång av Teaching Sabbatical programmet. Chalmers, Handelshögskolan och KTH fortsatt mest internationella

STINTs internationaliseringsindex visar hur internationella de svenska högskolorna och universiteten är. Liksom förra året tilldelas Handelshögskolan samt Chalmers och KTH högsta betyg.STINT satsar på Kina

Med nya medarbetare och närvaro i Kina satsar STINT på att stärka svensk omvärldsbevakning inom högre utbildning och forskning samt ytterligare främja akademiska samarbeten i Kina. Möte: Blir Sveriges lärosäten mer internationella?

STINT Internationalisation Index avser att återspegla graden av internationalisering på lärosätena i Sverige. Vid mötet släpps resultaten för 2018 och rektorerna för de mest internationella lärosätena ges priser. Välkommen!Ny utlysning: Middle East Mobility Grants

STINT öppnar en ny utlysning för initierandet av akademiska samarbeten med Mellanöstern. Seminarium: Implementing Linkages between Education & Research

Seminariet den 22 maj syftar till att visa på internationella och nationella exempel för att stärka banden mellan forskning och högre utbildning. Välkommen!PRESSMEDDELANDE: Nytt avtal med Chile

STINT och CONICYT har tecknat avtal för att samfinansiera forskningssamarbeten mellan Sverige och Chile inom alla discipliner. Avtalet som träder i kraft under 2018, möjliggör för forskare i Sverige och Chile att söka finansiering för treåriga forskningssamarbeten mellan länderna.STINT, VR, Formas & Forte investerar 5 mkr i samarbeten med Sydafrika

STINT, Vetenskapsrådet, Formas och Forte investerar fem miljoner kr i tio forskningsprojekt inom programmet Joint South Africa-Sweden Research Collaboration för perioden 2018–2021STINT investerar 4,1 miljoner i forskningssamarbeten med Brasilien

STINT investerar 4,1 miljoner kr i åtta forskningsprojekt inom programmet Joint Brazilian-Swedish Research Collaboration för perioden 2018-2021. STINT investerar 1,7 miljoner i forskningssamarbeten inom PTG

STINT investerar 1,7 miljoner kr i forskningsprojekt inom programmet Postdoctoral Transition Grants för 2018. STINT investerar 2,1 miljoner i forskningssamarbeten med Japan

STINT investerar 2,1 miljoner i fyra forskningsprojekt inom programmet Joint Japan-Sweden Research Collaboration för perioden 2018-2021.STINT investerar 2,3 miljoner i forskningssamarbeten med Sydkorea

STINT investerar 2,3 miljoner kr i fyra forskningsprojekt inom programmet Korea-Sweden Research Cooperation för perioden 2018–2021. 12 forskningsprojekt beviljas 1,7 miljoner för Japansamarbeten

STINT investerar tillsammans med Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet 1,7 miljoner kr i 12 olika forskningssamarbeten inom programmet Sweden-Japan 150 Anniversary Grants under 2018.


 Ledig tjänst

STINT söker en programansvarig för internationella program.Rapportlansering: landrapporter för Brasilien, Japan och Sydafrika

Som ett led i arbetet att stödja svenska lärosätens konkurrenskraft och internationalisering så har STINT nu sammanställt en serie landrapporter med fokus på högre utbildning och forskning.Välkommen till Double Degree programmes Seminar

Seminariet den 6 mars möjliggör erfarenhetsutbyte inom Grants for Double Degree Programmes.Välkommen till Strategic Grants for Internationalisation Seminar

Seminariet den 7 mars möjliggör erfarenhetsutbyte på temat strategisk internationalisering. Alla som är involverade i sådan internationalisering är välkomna. Strategic Grants bidrar till strategisk internationalisering

Under 2017 har SWECO på uppdrag av STINT utvärderat programmet Strategic Grants for Internationalisation och har nu sammanställt resultatet i en rapport.Sverige behöver fler insatser för att hänga med internationellt

STINTs vd Andreas Göthenberg skriver om internationaliseringsutredningen i en debattartikel i Universitetsläraren.STINT investerar 12,9 miljoner i forskningssamarbeten med Kina

STINT investerar 12,9 miljoner kr i 25 forskningsprojekt inom programmet Joint China-Sweden Mobility för perioden 2018–2021. STINT investerar 2,6 miljoner i 18 initieringsprojekt

STINT har den 20 december 2017 beslutat att investera i 18 projekt inom programmet Initiation Grants.Ledig tjänst, Kina-ansvarig

Kina-ansvarig - en expertroll med programansvar
Spännande möjlighet att arbeta med relationer mellan Sverige och Kina inom högre utbildning och forskning 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.