STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2018

Nyheter 2018

STINT satsar på Kina

Med nya medarbetare och närvaro i Kina satsar STINT på att stärka svensk omvärldsbevakning inom högre utbildning och forskning samt ytterligare främja akademiska samarbeten i Kina. Möte: Blir Sveriges lärosäten mer internationella?

STINT Internationalisation Index avser att återspegla graden av internationalisering på lärosätena i Sverige. Vid mötet släpps resultaten för 2018 och rektorerna för de mest internationella lärosätena ges priser. Välkommen!Ny utlysning: Middle East Mobility Grants

STINT öppnar en ny utlysning för initierandet av akademiska samarbeten med Mellanöstern. Seminarium: Implementing Linkages between Education & Research

Seminariet den 22 maj syftar till att visa på internationella och nationella exempel för att stärka banden mellan forskning och högre utbildning. Välkommen!PRESSMEDDELANDE: Nytt avtal med Chile

STINT och CONICYT har tecknat avtal för att samfinansiera forskningssamarbeten mellan Sverige och Chile inom alla discipliner. Avtalet som träder i kraft under 2018, möjliggör för forskare i Sverige och Chile att söka finansiering för treåriga forskningssamarbeten mellan länderna.STINT, VR, Formas & Forte investerar 5 mkr i samarbeten med Sydafrika

STINT, Vetenskapsrådet, Formas och Forte investerar fem miljoner kr i tio forskningsprojekt inom programmet Joint South Africa-Sweden Research Collaboration för perioden 2018–2021STINT investerar 4,1 miljoner i forskningssamarbeten med Brasilien

STINT investerar 4,1 miljoner kr i åtta forskningsprojekt inom programmet Joint Brazilian-Swedish Research Collaboration för perioden 2018-2021. STINT investerar 1,7 miljoner i forskningssamarbeten inom PTG

STINT investerar 1,7 miljoner kr i forskningsprojekt inom programmet Postdoctoral Transition Grants för 2018. STINT investerar 2,1 miljoner i forskningssamarbeten med Japan

STINT investerar 2,1 miljoner i fyra forskningsprojekt inom programmet Joint Japan-Sweden Research Collaboration för perioden 2018-2021.STINT investerar 2,3 miljoner i forskningssamarbeten med Sydkorea

STINT investerar 2,3 miljoner kr i fyra forskningsprojekt inom programmet Korea-Sweden Research Cooperation för perioden 2018–2021. 12 forskningsprojekt beviljas 1,7 miljoner för Japansamarbeten

STINT investerar tillsammans med Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet 1,7 miljoner kr i 12 olika forskningssamarbeten inom programmet Sweden-Japan 150 Anniversary Grants under 2018.


 Ledig tjänst

STINT söker en programansvarig för internationella program.Rapportlansering: landrapporter för Brasilien, Japan och Sydafrika

Som ett led i arbetet att stödja svenska lärosätens konkurrenskraft och internationalisering så har STINT nu sammanställt en serie landrapporter med fokus på högre utbildning och forskning.Välkommen till Double Degree programmes Seminar

Seminariet den 6 mars möjliggör erfarenhetsutbyte inom Grants for Double Degree Programmes.Välkommen till Strategic Grants for Internationalisation Seminar

Seminariet den 7 mars möjliggör erfarenhetsutbyte på temat strategisk internationalisering. Alla som är involverade i sådan internationalisering är välkomna. Strategic Grants bidrar till strategisk internationalisering

Under 2017 har SWECO på uppdrag av STINT utvärderat programmet Strategic Grants for Internationalisation och har nu sammanställt resultatet i en rapport.Sverige behöver fler insatser för att hänga med internationellt

STINTs vd Andreas Göthenberg skriver om internationaliseringsutredningen i en debattartikel i Universitetsläraren.STINT investerar 12,9 miljoner i forskningssamarbeten med Kina

STINT investerar 12,9 miljoner kr i 25 forskningsprojekt inom programmet Joint China-Sweden Mobility för perioden 2018–2021. STINT investerar 2,6 miljoner i 18 initieringsprojekt

STINT har den 20 december 2017 beslutat att investera i 18 projekt inom programmet Initiation Grants.Ledig tjänst, Kina-ansvarig

Kina-ansvarig - en expertroll med programansvar
Spännande möjlighet att arbeta med relationer mellan Sverige och Kina inom högre utbildning och forskning 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.