STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
» Nyheter / 2011

Nyheter 2011

Nytt program: Strategic Grants for Internationalisation

Globaliseringen har medfört att världen har förändrats enormt. Högre utbildning och forskning utgör inget undantag och området befinner sig nu i en mycket dynamisk tid. Med programmet Strategic Grants for Internationalisation vill STINT bidra till förnyelse och utveckling av internationaliseringsstrategier på lärosätesnivå.New York University nytt partnerlärosäte i Excellence in Teaching

Med programmet Excellence in Teaching erbjuder STINT svenska universitetslärare möjlighet att under en termin undervisa vid ett utländskt universitet av hög kvalitet. STINT har partnerlärosäten i USA, Singapore och Hong Kong. Senaste tillskottet är New York University.Korea-Sweden Research Cooperation - ny ansökningsomgång

Välkommen att söka stöd inom ramen för Korea-Sweden Research Cooperation Programme.Joint Brazilian-Swedish Research Collaboration - nytt program!

Välkommen att söka bidrag inom det nya programmet Joint Brazilian-Swedish Research Collaboration.Presentationer från STINT Forum

Nu finns presentationerna från STINTs heldagsforum Globala trender och utmaningar inom högre utbildning och forskning tillgängliga.Ingen utlysning av programmet för doktorandstipendier 2011

En del av STINTs programportfölj har sedan 1999 varit årliga utlysningar av stipendier för doktoranders vistelser utomlands. Programportföljen vidareutvecklas och under 2011 görs därför ingen särskild utlysning av doktorandstipendier. Globala trender och utmaningar inom högre utbildning och forskning

STINT inbjuder till ett heldagsforum om Globala trender och utmaningar inom högre utbildning och forskning, Stockholm den 21 september 2011. Detaljerad information om programmet finns nu upplagd.Beviljade bidrag inom Institutional Grants Programme

STINT:s styrelse beslutade vid sammanträde den 27 april 2011 att bevilja tolv bidrag inom Institutional Grants Programme, till en total kostnad av 9,5 miljoner kronor, med start det akademiska året 2011/12.Uppdaterade villkor för Initieringsbidrag

Inför kommande ansökningsomgång med stängningsdatum 10 september har de formella villkoren uppdaterats.Ledig tjänst

STINT söker Programansvarig.Beviljade stipendier inom Excellence in Teaching

Sommaren 2010 inbjöd Stiftelsen universitet och högskolor att nominera kandidater till stipendium inom STINT Programme for Excellence in Teaching. Ansökningar inkom från 16 lärosäten.

 Senarelagd ansökningsdag för Koreaprogrammet

Sista ansökningsdag för Sweden-Korea Research Cooperation Programme har flyttats fram till 4 juli. Ansökningarna ska vara STINT tillhanda senast detta datum.Doktorandstipendier

STINT:s styrelse beslutade den 27 april att bevilja 16 stipendier för forskarstuderande, inklusive fyra handledarbidrag. De beviljade stipendierna hade utvalts bland 69 inkomna ansökningar.PRESSMEDDELANDE: Samarbetsavtal med Brasilien

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) har tecknat ett samarbetsavtal med Brasiliens största forskningsfinansiär, CAPES.Uppdaterad information om Initieringsbidrag

Inför kommande ansökningsomgång med stängningsdatum 10 juni gäller nya uppdaterade villkor och bedömningskriterier.Utlysning av JSPS Fellowship Program

STINT kan genom ett nytt samarbete med Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) erbjuda stipendier till nyblivna doktorer respektive doktorander nära examen för upp till ett års vistelse vid universitet i Japan.Globala trender och utmaningar inom högre utbildning och forskning

STINT inbjuder till ett heldagsforum om Globala trender och utmaningar inom högre utbildning och forskning, Stockholm den 21 september 2011Ny programchef

Hans Pohl har anställts som programchef/verksamhetsutvecklare från 1 mars 2011. Hans ansvarar för Stiftelsens programverksamhet. Han har disputerat vid Chalmers och kommer närmast från Vinnova.STINT och NSF uppmuntrar till samarbete

STINT och the National Science Foundation, USA, (NSF) vill stärka forskningssamarbetet mellan USA och Sverige. Amerikanska forskare, finansierade av NSF, kan få extra finansiering om de samarbetar med svenska forskare som är finansierade av STINT. 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.