STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2011

Nyheter 2011

Nytt program: Strategic Grants for Internationalisation

Globaliseringen har medfört att världen har förändrats enormt. Högre utbildning och forskning utgör inget undantag och området befinner sig nu i en mycket dynamisk tid. Med programmet Strategic Grants for Internationalisation vill STINT bidra till förnyelse och utveckling av internationaliseringsstrategier på lärosätesnivå.New York University nytt partnerlärosäte i Excellence in Teaching

Med programmet Excellence in Teaching erbjuder STINT svenska universitetslärare möjlighet att under en termin undervisa vid ett utländskt universitet av hög kvalitet. STINT har partnerlärosäten i USA, Singapore och Hong Kong. Senaste tillskottet är New York University.Korea-Sweden Research Cooperation - ny ansökningsomgång

Välkommen att söka stöd inom ramen för Korea-Sweden Research Cooperation Programme.Joint Brazilian-Swedish Research Collaboration - nytt program!

Välkommen att söka bidrag inom det nya programmet Joint Brazilian-Swedish Research Collaboration.Presentationer från STINT Forum

Nu finns presentationerna från STINTs heldagsforum Globala trender och utmaningar inom högre utbildning och forskning tillgängliga.Ingen utlysning av programmet för doktorandstipendier 2011

En del av STINTs programportfölj har sedan 1999 varit årliga utlysningar av stipendier för doktoranders vistelser utomlands. Programportföljen vidareutvecklas och under 2011 görs därför ingen särskild utlysning av doktorandstipendier. Globala trender och utmaningar inom högre utbildning och forskning

STINT inbjuder till ett heldagsforum om Globala trender och utmaningar inom högre utbildning och forskning, Stockholm den 21 september 2011. Detaljerad information om programmet finns nu upplagd.Beviljade bidrag inom Institutional Grants Programme

STINT:s styrelse beslutade vid sammanträde den 27 april 2011 att bevilja tolv bidrag inom Institutional Grants Programme, till en total kostnad av 9,5 miljoner kronor, med start det akademiska året 2011/12.Uppdaterade villkor för Initieringsbidrag

Inför kommande ansökningsomgång med stängningsdatum 10 september har de formella villkoren uppdaterats.Ledig tjänst

STINT söker Programansvarig.Beviljade stipendier inom Excellence in Teaching

Sommaren 2010 inbjöd Stiftelsen universitet och högskolor att nominera kandidater till stipendium inom STINT Programme for Excellence in Teaching. Ansökningar inkom från 16 lärosäten.

 Senarelagd ansökningsdag för Koreaprogrammet

Sista ansökningsdag för Sweden-Korea Research Cooperation Programme har flyttats fram till 4 juli. Ansökningarna ska vara STINT tillhanda senast detta datum.Doktorandstipendier

STINT:s styrelse beslutade den 27 april att bevilja 16 stipendier för forskarstuderande, inklusive fyra handledarbidrag. De beviljade stipendierna hade utvalts bland 69 inkomna ansökningar.PRESSMEDDELANDE: Samarbetsavtal med Brasilien

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) har tecknat ett samarbetsavtal med Brasiliens största forskningsfinansiär, CAPES.Uppdaterad information om Initieringsbidrag

Inför kommande ansökningsomgång med stängningsdatum 10 juni gäller nya uppdaterade villkor och bedömningskriterier.Utlysning av JSPS Fellowship Program

STINT kan genom ett nytt samarbete med Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) erbjuda stipendier till nyblivna doktorer respektive doktorander nära examen för upp till ett års vistelse vid universitet i Japan.Globala trender och utmaningar inom högre utbildning och forskning

STINT inbjuder till ett heldagsforum om Globala trender och utmaningar inom högre utbildning och forskning, Stockholm den 21 september 2011Ny programchef

Hans Pohl har anställts som programchef/verksamhetsutvecklare från 1 mars 2011. Hans ansvarar för Stiftelsens programverksamhet. Han har disputerat vid Chalmers och kommer närmast från Vinnova.STINT och NSF uppmuntrar till samarbete

STINT och the National Science Foundation, USA, (NSF) vill stärka forskningssamarbetet mellan USA och Sverige. Amerikanska forskare, finansierade av NSF, kan få extra finansiering om de samarbetar med svenska forskare som är finansierade av STINT. 
 
I fokus
Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 


Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.