STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2010

Nyheter 2010

Nanyang Technological University inkluderas i Excellence in Teaching

STINT fortsätter att utöka gruppen av utländska partneruniversitet inom Excellence in Teaching med Nanyang Technological University, Singapore.Institutional Grants och Doktorandstipendier - ny ansökningsomgång

Välkommen att söka Institutional Grants och Doktorandstipendier!
Ansökningssystemet är nu öppet för användare.Singapore inkluderas i Excellence in Teaching

National University of Singapore är tillsammans med the Ohio State University nya partneruniversitet inom Excellence in Teaching.PRESSMEDDELANDE: Ny ordförande

Till ny ordförande i STINT har den 17 september utsetts Olle Wästberg, f.d.generaldirektör, Svenska Institutet.Stiftelsens stöd för långsiktiga samarbeten får gemensam utlysning

Stiftelsens program för långsiktiga samarbeten, Institutional Grants och Institutional Grants for Younger Researchers får i år en gemensam utlysning.Ledig tjänst

STINT söker Programchef/Verksamhetsutvecklare med forskningsbakgrund.

 

 The Ohio State University - Nytt partneruniversitet

The Ohio State University är nytt partneruniversitet inom Excellence in Teaching programmetNy blågul logotyp för ett synligt och drivande STINT

STINT:s styrelse beslutade den 16 juni att Stiftelsen tidigare grågröna logotyp blir blå och gul.STINT flyttar

På onsdagen den 25 augusti kommer STINT att flytta till Mäster Samuelsgatan 60.Ny styrelse utsedd

STINT:s nya styrelse är nu utsedd och tillträder den 1 juli 2010.Beviljade bidrag inom Institutional Grants Programme

STINT:s styrelse beslutade vid sammanträde den 7 april 2010 att bevilja sju bidrag inom Institutional Grants Programme, till en total kostnad av 6,3 miljoner kronor, med start det akademiska året 2010/11.Doktorandstipendier

STINT:s styrelse beslutade den 7 april att bevilja 15 stipendier för forskarstuderande, inklusive sju handledarbidrag. De beviljade stipendierna hade utvalts bland 75 inkomna ansökningar.Beviljade bidrag inom Institutional Grants for Younger Researchers

STINT:s styrelse beslutade vid sammanträde den 11 februari 2010 att bevilja sju bidrag inom programmet Institutional Grants for Younger Researchers till en total kostnad av 8,4 miljoner kronor för nya samarbeten med start 1 april i år.Nätverksbidrag beviljade

STINT har i december 2009 beslutat om två nätverksbidrag för att stimulera svenska forskare inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området att utveckla sina internationella kontakter. 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).