STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
» Nyheter / 2010

Nyheter 2010

Nanyang Technological University inkluderas i Excellence in Teaching

STINT fortsätter att utöka gruppen av utländska partneruniversitet inom Excellence in Teaching med Nanyang Technological University, Singapore.Institutional Grants och Doktorandstipendier - ny ansökningsomgång

Välkommen att söka Institutional Grants och Doktorandstipendier!
Ansökningssystemet är nu öppet för användare.Singapore inkluderas i Excellence in Teaching

National University of Singapore är tillsammans med the Ohio State University nya partneruniversitet inom Excellence in Teaching.PRESSMEDDELANDE: Ny ordförande

Till ny ordförande i STINT har den 17 september utsetts Olle Wästberg, f.d.generaldirektör, Svenska Institutet.Stiftelsens stöd för långsiktiga samarbeten får gemensam utlysning

Stiftelsens program för långsiktiga samarbeten, Institutional Grants och Institutional Grants for Younger Researchers får i år en gemensam utlysning.Ledig tjänst

STINT söker Programchef/Verksamhetsutvecklare med forskningsbakgrund.

 

 The Ohio State University - Nytt partneruniversitet

The Ohio State University är nytt partneruniversitet inom Excellence in Teaching programmetNy blågul logotyp för ett synligt och drivande STINT

STINT:s styrelse beslutade den 16 juni att Stiftelsen tidigare grågröna logotyp blir blå och gul.STINT flyttar

På onsdagen den 25 augusti kommer STINT att flytta till Mäster Samuelsgatan 60.Ny styrelse utsedd

STINT:s nya styrelse är nu utsedd och tillträder den 1 juli 2010.Beviljade bidrag inom Institutional Grants Programme

STINT:s styrelse beslutade vid sammanträde den 7 april 2010 att bevilja sju bidrag inom Institutional Grants Programme, till en total kostnad av 6,3 miljoner kronor, med start det akademiska året 2010/11.Doktorandstipendier

STINT:s styrelse beslutade den 7 april att bevilja 15 stipendier för forskarstuderande, inklusive sju handledarbidrag. De beviljade stipendierna hade utvalts bland 75 inkomna ansökningar.Beviljade bidrag inom Institutional Grants for Younger Researchers

STINT:s styrelse beslutade vid sammanträde den 11 februari 2010 att bevilja sju bidrag inom programmet Institutional Grants for Younger Researchers till en total kostnad av 8,4 miljoner kronor för nya samarbeten med start 1 april i år.Nätverksbidrag beviljade

STINT har i december 2009 beslutat om två nätverksbidrag för att stimulera svenska forskare inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området att utveckla sina internationella kontakter. 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.