STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2008

Nyheter 2008

STINT utlyser nätverksbidrag inom hum/sam

STINT utlyser nätverksbidrag inom humaniora och samhällsvetenskaper under 2009. Nätverksbidragen skall användas för möten med utländska kolleger i syfte att utveckla gemensamma forskningsprojekt, sommarskolor eller forskarkurser med internationell profil.SSAAPS utlyser resestipendier

SSAAPS utlyser resestipendier för forskningsarbete i Stillahavsasien. Sista ansökningsdatum är den 7 januari 2009.Ansök inom Institutional Grants och doktorandstipendier inom kulturvet

Stiftelsen STINT har öppnat ansökningssystemet för ansökningar inom programmen Institutional Grants och doktorandstipendier inom kulturvetenskaperna.Doktorandstipendier inom kulturvetenskaperna fortsätter!

Styrelsen har under hösten 2008 beslutat att återinföra programmet för doktorander inom kulturvetenskaperna. Innevarande läsår skulle enligt ett tidigare beslut vara det sista då doktorander inom humaniora (inkl. teologi) och samhällsvetenskaper (inkl. juridik) kan vistas minst fyra månader vid en utländsk institution med finansiering från Stiftelsen.Utvärdering av SSAAPS

Swedish School of Advanced Asia Pacific Studies, SSAAPS, är en pågående satsning som initierades gemensamt 2001 av STINT och Riksbankens Jubileumsfond. Under 2008 har verksamheten utvärderats av SISTER på uppdrag av STINT.Doktorandstipendier inom kulturvetenskaperna för läsåret 2009/2010

Stiftelsen har efter förnyade överväganden beslutat att utlysa doktorandstipendier inom kulturvetenskaperna även inför läsåret 2009/2010. Med kulturvetenskaper avses humaniora (inkl. teologi) och samhällsvetenskap (inkl. juridik).Pro Lingua internationaliserar svensk forskning

Pro Lingua-priset har delats ut för andra gången. Prisutdelningen hölls på Bokmässan torsdagen den 25 september och leddes av Språkrådets föreståndare Olle Josephson. Pristagare var konstvetaren Hans Hayden och filosofen Mats Rosengren.STINT vill lyssna mer på yngre forskare

STINT fortsätter under hösten sina besök vid universitet och högskolor för att informera om möjligheter, riktade mot yngre forskare.Younger researchers in focus

International cooperation and mobility are efficient ways of supporting renewal in higher education and research. STINT offers a number of programmes to support new initiatives which are open to both senior and junior researchers. The competition is often very keen, and in 2007 STINT therefore introduced a new programme – STINT Institutional Grants for Younger Researchers – in order to expand the opportunities for especially promising young researchers to collaborate with prominent foreign research groups.Institutional Grants for Younger Researchers - ansökningssystemet öppn

Stiftelsen STINT välkomnar nu ansökningar till programmet Institutional Grants for Younger Reserachers. Sista ansökningsdatum är den 15 oktober 2008.STINT satsar på yngre forskare

Internationellt utbyte och samarbete är ett effektivt sätt att stödja förnyelse. STINT erbjuder flera program som är öppna för både seniora och juniora forskare. Konkurrensen om medel är inte sällan mycket stor och därför inrättade Stiftelsen 2007 ett nytt program - STINT Institutional Grants for Younger Researchers – för att öka möjligheterna för särskilt framstående yngre forskare att samarbeta med framstående utländska forskningsmiljöer.Beviljade Kulturvetarstipendier 2008

Vid sammanträde den 18 april fattade STINTs styrelse beslut om Kulturvetarstipendier för forskarstuderandes utlandsvistelse avseende läsåret 2008/2009.STINT söker VD

STINT söker verkställande direktör.STINT Institutional Grants Programme - nya projektbidrag 2008

STINT beslutade den 18 april 2008 om 14,5 milj. kronor för samarbeten mellan svenska och utländska forskargrupper i ett tiotal länder.Beviljade stipendier inom Excellence in Teaching

Sommaren 2007 inbjöd Stiftelsen samtliga universitet och högskolor att nominera kandidater till stipendium inom STINT Programme for Excellence in Teaching. Ansökningar inkom från 19 lärosäten.Sweden-Korea Research Cooperation Programme

STINT och KOSEF, the Korea Science and Engineering Foundation, startar ett gemensamt program för att utöka det vetenskapliga samarbetet mellan Sverige och Sydkorea. Organisationerna vill göra det möjligt för svensk och koreansk högre utbildning och forskning att vidga sina internationella kontaktnät, och etablera nya samarbetsmönster. Programmet gäller i en första fas samarbeten inom medicin, naturvetenskap och teknik.Sweden-Korea Research Cooperation Programme

The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education, STINT and the Korea Science and Engineering Foundation, KOSEF, is launching a joint programme with the aim of promoting collaborative research projects. In 2008 the programme is open to all areas within medicine, natural sciences and technology.Beviljade bidrag inom Institutional Grants for Younger Researchers

Det nya STINT- programmet, som utlystes under 2007 för första gången, riktar sig till yngre forskare som tidigt i sin karriär vill bygga upp internationellt samarbete med andra yngre forskare. Stiftelsen vill med programmet bidra till att skapa fler attraktiva svenska forskningsmiljöer. Bidrag om högst 400 000 kr per år kan beviljas för upp till tre år.Stiftelsens program inspirerar till nya satsningar

Inom stiftelsens program Exellence in Teaching skickas årligen ett antal svenska universitets- och högskolelärare till amerikanska liberal art colleges.Förnyelse på bred front

STINT skall vara en organisation som främjar internationalisering. Nya akademiska kontakter och nya samarbetsformer är viktiga mål. Utmaningen vid lansering av nya aktiviteter är att vara riskvillig, lyhörd och aktiv, utan att bli alltför spretig. Traditionella forskningsutbyten med starka miljöer i engelskspråkiga länder står fortsatt för en betydande del av STINTs stöd. Men programutbudet uppvisar ett bredare underlag än vad man skulle kunna tro. STINT övervakar kontinuerligt hur länder, vetenskapsområden, lärosäten, forskarkategorier och andra faktorer är representerade inom de aktiviteter som ges stöd.Nya ledamöter i STINT:s styrelse

Från januari 2008 ingår följande ledamöter i STINT:s styrelse 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.