STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
» Nyheter / 2007

Nyheter 2007

Svensk-koreanskt forum om bredband och bioteknik

STINT arbetar sedan flera år aktivt med att öka de akademiska kontakterna mellan Sverige och Korea. Stiftelsen fortsätter nu sina strävanden att utöka forskarkontakterna i samarbete med VINNOVA.Sweden-Korea Science and Technology Forum

The STINT Foundation has for some years actively worked for increased academic exchange between Sweden and Korea and is now proceeding to further strengthen Swedish-Korean scientific contacts, this time together with VINNOVA.SSAAPS utlyser stipendier

SSAAPS utlyser resestipendier för forskningsarbete i Stillahavsasien och gästforskarstipendier för vistelse vid Chinese Academy of Social Sciences (CASS) i Beijing, Kina.STINT utlyser Institutional Grants och Kulturvetarstipendier

Ny information är klar för STINT Institutional Grants Programme och Kulturvetarstipendier för forskarstuderande.Pristagare utsedda till nytt översättningspris

Svensk humanvetenskaplig forskning måste nå ut över landets gränser. Ett steg i rätt riktning har nu tagits när översättningspriset Pro Lingua delades ut för första gången på Bokmässan torsdagen 27 september.SSAAPS utlyser fellowships

The Swedish School of Advanced Asia Pacific Studies (SSAAPS) utlyser upp till tre fellowships på vardera fyra år vid ett svenskt lärosäte.Nätverksbidrag för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

För att stimulera svenska forskare inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området att utveckla sina internationella kontakter utlyser Stiftelsen nätverksbidrag.Institutional Grants for Younger Researchers - ansökningssystemet öppn

Stiftelsen STINT välkomnar nu ansökningar till det nya programmet Institutional Grants for Younger Reserachers. Sista ansökningsdatum är den 15 oktober 2007.Lärarutbyte med Liberal Arts Colleges

Stiftelsen inbjuder universitet och högskolor att nominera kandidater till den nionde omgången inom STINT Programme for Excellence in Teaching.Beviljade Kulturvetarstipendier 2007

Vid sammanträde den 12 april fattade STINTs styrelse beslut om Kulturvetarstipendier för forskarstuderandes utlandsvistelse avseende läsåret 2007/2008.Institutional Grants for Younger Researchers

Stiftelsen har inrättat ett nytt program - STINT Institutional Grants for Younger Researchers – för att öka möjligheterna för särskilt framstående yngre forskare att samarbeta med framstående utländska forskningsmiljöer. Målsättningen är att forskargrupperna under projektperioden skall utveckla samarbetet till ett bestående internationellt nätverk.STINT Institutional Grants for Younger Researchers

STINT has introduced a new programme – STINT Institutional Grants for Younger Researchers – in order to expand the opportunities for especially promising young researchers to collaborate with prominent foreign research groups. The aim is that during the period of the project the groups of researchers should develop this collaboration into a lasting international network.Nya projektbidrag beviljade inom IG-programmet för 2007-2009

STINT beslutade den 12 april 2007 om 16,6 milj. kronor för samarbeten mellan svenska och utländska forskargrupper i ett tiotal länder.Doktorand till Japan

Stiftelsen har beviljat Anton Frise, doktorand vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH), ett Thunbergstipendium som möjliggör ett års forskning vid University of Tokyo.Fostering cooperation with China

Scientific contacts, cooperation and exchange with the academic community in China are  important factors for future relations.Stockholm China Forum

Stockholm China Forum (SCF) kommer att samlas för första gången den 18 – 20 mars i år.Stipendier för lärare

Stiftelsen har fattat beslut om att bevilja nio lärare stipendium för att vistas vid ett amerikanskt lärosäte höstterminen 2007.Korttidsstipendier

Stipendier för forskning och undervisning. 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.