STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Nyheter 2006

Erfarenheter från amerikanska liberal arts colleges

Ett stipendium inom STINT Programme for Excellence in Teaching gör det möjligt att tillbringa en termin vid något av de amerikanska lärosäten - liberal arts colleges - som Stiftelsen samarbetar med.Stipendier för en termin i USA

Den 15 november var sista dagen som universitet och högskolor kunde nominera kandidater till stipendium inom STINT Programme for Excellence in Teaching.Kulturvetarstipendium - ansökningar

STINT utlyser Kulturvetarstipendium för forskarstuderandes utlandsvistelse för läsåret 2007/2008Institutional Grants Programme – ansökningar

Stiftelsen utlyser medel inom STINT Institutional Grants Programme med början akademiska året 2007/08.Särskilda insatser för doktorander och postdoc

Stiftelsen STINT fortsätter inför läsåret 2007/08 med två särskilda satsningar och utlyser nu EUI-stipendier för postdoc och Thunberg-stipendier för doktorander.Förändringar i programmet för Kulturvetarstipendier

Inför årets ansökningsomgång av Kulturvetarstipendier har STINT beslutat om tre förändringar i programmet. Förändringarna införs som ett resultat av den utvärdering som gjorts av programmet under 2006.Utvecklat samarbete med Korea

Under hösten 2005 undersökte STINT förutsättningarna för ett vidgat samarbete mellan Sverige och Korea. I december undertecknade STINT och Korea Science and Engineering Foundation, KOSEF ett Memorandum of Understanding.Developing cooperation with Korea

During the autumn of 2005 the STINT Foundation explored the possibilities of a wider scientific exchange between Sweden and Korea. In December of 2005 STINT and Korea Science and Engineering Foundation, KOSEF, signed a Memorandum of Understanding to this effect.Stipendium för lärarutbyte

Stiftelsen STINT inbjuder universitet och högskolor att nominera en lärare till STINT Programme for Excellence in TeachingWorkshop på temat Science and Foreign Policy

Vilken betydelse har vetenskapen haft för utrikes- och säkerhetspolitiken? På vilken grund sker rådgivning inom dessa av tradition något slutna områden av "high politics"?Första innehavaren av Anna Lindh professuren vid Harvard utsedd

Professuren som  placerats vid fakulteten John F Kennedy School of Government på Harvarduniversitetet och benämns The Anna Lindh Professor of Practice of Global Leadership and Public Policy är nu tillsatt.SSAAPS utlyser resestipendier

The Swedish School of Advanced Asia Pacific Studies (SSAAPS) är en riktad satsning för att stödja forskning och nätverk inom humaniora och samhällsvetenskap med inriktning på Stillahavsasien.Lärare till USA i höst

Under höstterminen kommer åtta lärare från svenska universitet och högskolor att vistas vid ett amerikanskt liberal arts college.EUI utlyser stipendier

STINT erbjuder sedan ett par år postdocstipendier för forskning vid European University Institute i Florens, Italien. EUI har även fler egna stipendieprogram, av vilka tre nu är öppna för ansökningar.PPP - Samarbete med Tyskland

Stiftelsen utlyser medel för personutbyte inom vetenskapliga projekt mellan Sverige och Tyskland med start 2007. Utlysningen sker i samarbete med DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst.Beviljade Kulturvetarstipendier 2006

Vid sammanträde den 21 april fattade STINTs styrelse beslut om Kulturvetarstipendier för forskarstuderandes utlandsvistelse avseende läsåret 2006/2007.Samarbetsavtal med Singapores stora forskningsinstitut A*Star

STINT arrangerade i november 2005 ett besök av ledningarna för forskningsstiftelserna i Singapore.Swedish-Korean Workshop

Intelligent Systems for Societal Challenges of the 21st CenturyNy ordförande i STINT

Regeringen har utsett Ursula Hass till ny ordförande i Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning under perioden den 10 februari 2006 till och med den 31 december 2007.Nytt datum för IG-ansökningar 2006

Stiftelsen har beslutat att nästa ansökningsperiod  för ansökningar inom STINT Institutional Grants Programme skall vara hösten 2006 med sista ansökningsdag 15 december 2006. 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.