STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2004

Nyheter 2004

Ny miljöprofessor utsedd

Styrelsen för Konung Carl XVI Gustafs 50-års fond har beslutat att utse professor Lesley Margaret Head, University of Wollongong, Australien till innehavare av Konung Carl XVI Gustafs gästprofessur i miljövetenskap. Läsåret 2005/06 kommer professor Head därför att vistas vid Högskolan i Kristianstad.VR övertar postdoc-stipendier inom hum/sam

Vetenskapsrådet och STINT har överenskommit att rådet i fortsättningen har ansvaret för postdoc-stipendier inom humaniora och samhällsvetenskap. STINT bidrar med drygt 6 mkr för att underlätta övergången.Ny tid för ansökningar till Institutional Grants Programme

Stiftelsens styrelse har den 6 oktober 2004 beslutat att senarelägga ansökningstiden för programmet.STINT Scholarship Programme

Stiftelsen har vid styrelsesammanträde den 6 oktober 2004 beslutat att STINT Scholarship programme skall upphöra i sin nuvarande form. Inför läsåret 2005/06 kommer således inga nya stipendier för utländska Master-studenter att beviljas.STINT-stipendiat tilldelas Nobelpris

Aaron Ciechanover har tilldelats Nobelpriset i kemi 2004. Ciechanover innehar sedan tidigare stipendium inom Stiftelsens Visiting Scientist/Scholar program.Korttidsstipendier

Hittills i år har Stiftelsen beviljat 59 korttidsstipendier för forskning och undervisning.Stöd till doktorandkurser i Istanbul

STINT har beviljat bidrag till två stycken doktorandkurser under hösten 2004 vid Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul. Stiftelsen har under flera år gjort särskilda insatser för internationalisering av humaniora och samhällsvetenskaper.Samarbete med Tyskland – Planera och sök nu!

PPP - Stöd till vetenskapliga samarbetsprojekt - personutbyte - med TysklandSlutrapportering till STINT

Har du haft stipendium från Stiftelsen STINT? Av kontraktet framgår vilken dag du senast måste skicka in din slutrapport.SSAAPS nya websida öppnad

STINTs och RJs gemensamma satsning på Stillahavsasien, The Swedish School of Advanced Asia Pacific Studies - SSAAPS, har öppnat sin nya websida.Beviljade Kulturvetarstipendier

4 maj 2004Nya projektbidrag beviljade inom IG-programmet 2004

STINT har den 25 mars 2004  beslutat om 19,5 milj kronor för stöd till samarbete, upp till fyra år, mellan svenska och utländska forskargrupper i ett femtontal länder inom STINT Institutional Grants Programme.Stipendier för studier i Taiwan

Taipei Mission utlyser stipendier för studenter med svenskt medborgarskap.Seminarium om lärarutbyte

Den 1 mars ordnades ett seminarium med anledning av STINT Programme for Excellence in Teaching och Stiftelsens utbytesprogram med amerikanska ”liberal arts colleges”Nya ledamöter i Stiftelsens styrelse

Regeringen har utsett ledamöter i styrelsen för Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning.

Förordnandena gäller från och med den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2005. 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.