STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
» Nyheter / 2003

Nyheter 2003

Personutbyte med Tyskland - PPP

STINT har beslutat om projektbidrag för stöd till vetenskapliga samarbetsprojekt med Tyskland för 2004-2005.STINT Scholarship Programme 2004/05

Stiftelsen har vid sammanträde den 15 december 2003 beslutat att bevilja 111 stipendier inom STINT Scholarship Programme, stipendier för utländska studenter på magisternivå.STINT utlyser EUI-stipendier

Stiftelsen utlyser två postdoc-stipendier för vistelse vid European University Institute i Florens under läsåret 2004/2005.Information om postdoc-ansökningar

Stiftelsen tar i år enbart emot postdoc-ansökningar inom kulturvetenskaperna (humaniora och samhällsvetenskap).Forskarstipendier till Japan – sök nu!

År 2000 inrättade Stiftelsen två årliga Carl Peter Thunberg- stipendier för svensk-japanskt forskarutbyte. Stipendierna utlyses en gång per år under fem år från 2000.Korttidsstipendier

Under 2003 har Stiftelsen beviljat 58 stipendier för kortare vistelser.Stipendier för utländska studenter

Stiftelsen STINT inbjuder svenska universitet och högskolor att ansöka om stipendier för utländska studenter som antas till väl etablerade program på magisternivå.Stipendier för lärare

9 oktober 2003Fokus Japan

Den 23 september 2003 anordnade STINT ett halvdagsseminarium kring forskarkontakter med Japan. Ett fyrtiotal forskare och administratörer deltog. Utgångspunkten var att forskningssamarbetet med Japan i jämförelse med Nordamerika och Europa är begränsat.Samarbete med Tyskland - Sök nu!

PPP - Stöd till vetenskapliga samarbetsprojekt - personutbyte - med TysklandLärarutbyte leder till avtal

Högskolan i Jönköping har tecknat ett utbytesavtal med University of Hartford i Connecticut, USA.Korttidsstipendier

Under 2003 har hittills beviljats 29 stipendier för kortare utlandsvistelser.Ökat forskarutbyte med Tyskland

STINT och DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst, har slutit avtal om ett gemensamt program under tre år, för att främja vetenskapligt samarbete mellan tyska och svenska forskare och forskargrupper, med början 2004.Institutional Grants Programme - nya projektstöd beviljade

STINT har den 4 april 2003 beslutat om totalt  9,1 milj kronor för stöd till samarbete, upp till fyra år, mellan svenska och utländska forskargrupper i ett tjugotal länder.Beslut om Kulturvetarstipendier

Vid sammanträde den 4 april fattade STINTs styrelse beslut om de kulturvetarstipendier för postdoktorer och doktorander som utlystes under hösten 2002.Forskarstudier i Taiwan

Svenska studenter kan söka stipendier för forskarutbildning i Taiwan.SSAAPS utlyser doktorandtjänster

Inom ramen för The Swedish School of Advanced Asia Pacific Studies, SSAAPS, utlyses ett antal doktorandtjänster från 2003/04Stipendier för studier i Taiwan

Tillsammans med Ministry of Education i Taiwan utlyser Stiftelsen STINT stipendier för svenska medborgare som vill studera på universitetsnivå i TaiwanSTINT Scholarships för läsåret 2003/04

Stiftelsen har fattat beslut om vilka lärosäten som får STINT Scholarships att fördela till utländska studenter på "International Master Programmes".Ansökningar om Kulturvetarstipendium

Stiftelsen hade vid ansökningstidens utgång den 15 december mottagit nära 70 ansökningar om stipendium för doktorander och ett 60-tal om stipendium för postdoc.Många lärosäten vill ha stipendier för utländska M.Sc. studenter

Den 20 december 2002 var sista ansökningsdatum för de universitet och högskolor som ville söka ”STINT Scholarships” inför 2003/04. Totalt inkom 18 ansökningar om totalt 272 stipendier fördelat på nästan 50 utbildningsprogram (internationella mastersprogram). 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.