STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2003

Nyheter 2003

Personutbyte med Tyskland - PPP

STINT har beslutat om projektbidrag för stöd till vetenskapliga samarbetsprojekt med Tyskland för 2004-2005.STINT Scholarship Programme 2004/05

Stiftelsen har vid sammanträde den 15 december 2003 beslutat att bevilja 111 stipendier inom STINT Scholarship Programme, stipendier för utländska studenter på magisternivå.STINT utlyser EUI-stipendier

Stiftelsen utlyser två postdoc-stipendier för vistelse vid European University Institute i Florens under läsåret 2004/2005.Information om postdoc-ansökningar

Stiftelsen tar i år enbart emot postdoc-ansökningar inom kulturvetenskaperna (humaniora och samhällsvetenskap).Forskarstipendier till Japan – sök nu!

År 2000 inrättade Stiftelsen två årliga Carl Peter Thunberg- stipendier för svensk-japanskt forskarutbyte. Stipendierna utlyses en gång per år under fem år från 2000.Korttidsstipendier

Under 2003 har Stiftelsen beviljat 58 stipendier för kortare vistelser.Stipendier för utländska studenter

Stiftelsen STINT inbjuder svenska universitet och högskolor att ansöka om stipendier för utländska studenter som antas till väl etablerade program på magisternivå.Stipendier för lärare

9 oktober 2003Fokus Japan

Den 23 september 2003 anordnade STINT ett halvdagsseminarium kring forskarkontakter med Japan. Ett fyrtiotal forskare och administratörer deltog. Utgångspunkten var att forskningssamarbetet med Japan i jämförelse med Nordamerika och Europa är begränsat.Samarbete med Tyskland - Sök nu!

PPP - Stöd till vetenskapliga samarbetsprojekt - personutbyte - med TysklandLärarutbyte leder till avtal

Högskolan i Jönköping har tecknat ett utbytesavtal med University of Hartford i Connecticut, USA.Korttidsstipendier

Under 2003 har hittills beviljats 29 stipendier för kortare utlandsvistelser.Ökat forskarutbyte med Tyskland

STINT och DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst, har slutit avtal om ett gemensamt program under tre år, för att främja vetenskapligt samarbete mellan tyska och svenska forskare och forskargrupper, med början 2004.Institutional Grants Programme - nya projektstöd beviljade

STINT har den 4 april 2003 beslutat om totalt  9,1 milj kronor för stöd till samarbete, upp till fyra år, mellan svenska och utländska forskargrupper i ett tjugotal länder.Beslut om Kulturvetarstipendier

Vid sammanträde den 4 april fattade STINTs styrelse beslut om de kulturvetarstipendier för postdoktorer och doktorander som utlystes under hösten 2002.Forskarstudier i Taiwan

Svenska studenter kan söka stipendier för forskarutbildning i Taiwan.SSAAPS utlyser doktorandtjänster

Inom ramen för The Swedish School of Advanced Asia Pacific Studies, SSAAPS, utlyses ett antal doktorandtjänster från 2003/04Stipendier för studier i Taiwan

Tillsammans med Ministry of Education i Taiwan utlyser Stiftelsen STINT stipendier för svenska medborgare som vill studera på universitetsnivå i TaiwanSTINT Scholarships för läsåret 2003/04

Stiftelsen har fattat beslut om vilka lärosäten som får STINT Scholarships att fördela till utländska studenter på "International Master Programmes".Ansökningar om Kulturvetarstipendium

Stiftelsen hade vid ansökningstidens utgång den 15 december mottagit nära 70 ansökningar om stipendium för doktorander och ett 60-tal om stipendium för postdoc.Många lärosäten vill ha stipendier för utländska M.Sc. studenter

Den 20 december 2002 var sista ansökningsdatum för de universitet och högskolor som ville söka ”STINT Scholarships” inför 2003/04. Totalt inkom 18 ansökningar om totalt 272 stipendier fördelat på nästan 50 utbildningsprogram (internationella mastersprogram). 
 
I fokus
Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 


Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.