STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

I fokus

Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016. STINT Internationalisation Index 2016

STINT har undersökt hur internationella 28 svenska universitet och högskolor är. Med detta internationaliseringsindex erbjuder STINT för första gången en möjlighet att på ett relativt heltäckande sätt kunna mäta hur internationellt ett lärosäte är.Japan Sweden University Presidents' Summit

Den 3 oktober möttes svenska och japanska rektorer för Japan Sweden University Presidents' Summit på svenska ambassaden i Tokyo. Närmare samarbeten mellan svenska och japanska universitet diskuterades.Inrätta en snabbfil för utländska forskare

STINTs styrelse diskuterade vid sitt sammanträde den 17 september svårigheten för forskare att få visum, liksom att få in- och utresetillstånd för gästforskare som ska utomlands på konferenser och seminarier. STINTs styrelseordförande, Olle Wästberg, skriver om det i Expressen debatt den 27 oktober 2015:Internationell och strategisk rekrytering

STINTs VD talade om internationell och strategisk rekrytering av forskare och universitetsledare vid APAC Research Intelligence ConferenceVetenskapsrådets seminarium om högkvalitativa forskningsmiljöer

Vetenskapsrådet arrangerade ett seminarium om hur högkvalitativa forskningsmiljöer skapas. I paneldiskussionen deltog STINTs VD som påpekade vikten av att de svenska forskningsmiljöerna är internationella.New Perspectives on Internationalization and Competitiveness

I samarbete mellan National Science Foundation (NSF) i USA och STINT finansierades ett projekt med KTH och George Mason University i huvudrollerna. Ett resultat av projektet blev boken ”New Perspectives on Internationalization and Competitiveness: Integrating Economics, Innovation and Higher Education”. STINT medverkar med ett kapitel om mätning av internationalisering.Comprehensive Internationalization - Institutional pathways to success

I den nyligen utkomna boken Comprehensive Internationalization ingår ett kapitel om LUs och BTHs arbete med strategisk internationalisering med fokus på deras projekt inom STINTs program Strategic Grants.Samarbete lönar sig

I novembernumret av Göteborgs universitets tidning GU Journalen intervjuas STINTs programchef om den kartläggning som STINT har gjort över forskningssamarbeten vid Sveriges tio största lärosäten.Rektorsdelegation till Indonesien

STINT arrangerade i slutet av september 2014 en delegationsresa till Indonesien för rektorer vid svenska universitet och högskolor. Resan väckte ett stort ömsesidigt intresse och mötena präglades av tämligen konkreta diskussioner.Svenska lärosäten behöver bli mer internationella

I senaste numret av Universitetsläraren skriver STINTs vd och ordförande om hur globaliseringen har påverkat universitetsvärlden och att svenska lärosäten behöver bli mer internationella.Ny STINT rapport om lärosätenas internationella samarbeten

STINT lanserade rapporten "Collaboration quadrants – mapping the effects of international collaboration" vid ett frukostmöte den 9 september.Ny STINT rapport: Omvärldsanalys av högre utbildning och forskning

STINT lanserade rapporten "Omvärldsanalys av högre utbildning och forskning - globala trender och nya möjligheter" den 2 september.STINT satsar på yngre forskare och utbildning med nya program

Sedan STINT:s instiftande för 20 år sedan har globaliseringen medfört att internationaliseringen av högre utbildning och forskning förändrats drastiskt. Med anledning av de förändrade förutsättningarna har STINT därför beslutat att lägga om sin strategi.Global Education: knowledge-based economies for 21st century nations

STINT skriver om strategisk internationalisering i Sverige i British Council's nyss utkomna bokNy STINT rapport: Stöd till internationalisering

Rapporten "Stöd till internationalisering - vad erbjuds till svenska lärosäten?" är en kartläggning av större aktörers stöd till internationalisering av forskning och högre utbildning i Sverige.Matchmaking Workshop för akademiska samarbeten med UAE

Den 18-19 november 2013 anordnade STINT tillsammans med National Research Foundation (NRF) i Förenade Arabemiraten (UAE) en konferens för att stimulera till akademiska samarbeten mellan Sverige och UAE.En internationell och tvärvetenskaplig kurs mellan Lund och Zhejiang

Charlotta Johnsson och Carl-Henric Nilsson, LU, mottog finansiering från STINT för initiering och utveckling av en internationell och tvärvetenskaplig kurs med Zhejiang University. Kursen har resulterat i innovationer som gemensamt skapats av svenska och kinesiska studenter. STINTs medverkan vid Going Global 2013

STINT deltog i en paneldebatt vid Going Global 2013 med titeln Strategic internationalisation and partnerships: institutional and national perspectives.Intervju med STINTs ordförande

STINTs ordförande, Olle Wästberg, berättar i Research Media om Stiftelsens satsningar för att stärka Sveriges universitet och högskolor genom att främja breda internationella samarbeten.STINT Forum om internationaliseringsstrategier

För att uppmärksamma kraven på tydliga mål och strategier vid lärosätena och betydelsen av internationalisering som ett viktigt instrument i lärosätenas övergripande strategier anordnades STINT Forum den 11 december 2012. Forumet gav ett unikt tillfälle att lyssna till och diskutera med svenska och utländska aktörer inom internationalisering av högre utbildning och forskning.Ny rapport: strategisk internationalisering i Sverige 2012

Rapporten Strategic Internationalisation in Sweden 2012 redogör för de svenska universitetsledningarnas arbete med strategisk internationalisering. Analysen bygger på det unika materialet ansökningar som inkom till STINTs program Strategic Internationalisation i mars 2012.Rektorsdelegation till Sydkorea

I november 2012 reste en svensk rektorsdelegation om cirka 20 personer, varav hälften rektorer, till Sydkorea för tre och en halv dags intensivt program. Engagemanget från de koreanska värdarna var utomordentligt och portarna står vidöppna för samarbeten med de svenska parterna.Forsknings- och innovationspolitiska propositionen

STINT har idag lämnat in synpunkter till regeringens forsknings- och innovationspolitiska proposition. Skrivelsen syftar till att ge en kort trendbeskrivning och analys över den internationella utvecklingen inom högre utbildning och forskning samt presentera STINT:s strategi för verksamheten, men även ge förslag till vad det svenska kunskapssystemet kan göra för att öka Sveriges konkurrenskraft.World Science Forum

STINT har tillsammans med United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), the International Council for Science (ICSU) och övriga deltagande organisationer vid World Science Forum i Budapest, 17-19 november 2011, antagit "Declaration of the Budapest World Science Forum 2011 on a New Era of Global Science".STINT Forum om Globala trender och utmaningar

Den 21 september 2011 arrangerades STINT Forum om Globala trender och utmaningar inom högre utbildning och forskning med flera internationella talare, bland annat Ben Wildavsky, Kauffman Foundation, och Jamil Salmi, World Bank. Intentionen var att uppmärksamma de enorma förändringar som sker globalt inom högre utbildning och forskning.Rapport, Svenska kunskapssystemet – en möjlighet till framtida export

STINT har under tiden 2010-2011 tillsatt en arbetsgrupp bestående av mycket internationellt erfarna personer för att diskutera kring strategisk internationalisering. Arbetet resulterade i rapporten Svenska Kunskappsystemet – en möjlighet till framtida export, som presenterades den 21 september.Rapport, Förutsättningar för strategisk internationalisering

Syftet med studien bakom rapporten har varit att analysera de förutsättningar som idag råder för ledningar och styrelser vid svenska lärosäten för att bedriva ett strategiskt internationaliseringsarbete.Bättre signaler mellan forskare

Att påvisa sprängmedel eller att ta fram skarpa bilder av människans inre. Båda är mål i ett världsomspännande samarbete mellan forskare. STINT har bidragit till arbetet med 1,9 miljoner kronor och Peter Stoica, professor i systemmodellering vid Uppsala universitet, har hållit i trådarna.Lärande utan gränser

Öken eller islandskap - naturen är en viktig plats för lärande oavsett hur den ser ut. Det visar studier av hur barn i urbefolkningar i Sverige respektive Australien lär sig nya saker. Nu har Eva Alerby och hennes forskarkollegor i Australien fått förnyat stöd från STINT.Mer samarbete med Kina på gång

Forskning har fått ett uppsving i Kina och nu satsar Nordic Centre vid Fudanuniversitetet  i Shanghai mer på forskningssamarbeten mellan Kina och Norden. STINT har varit med och stöttat utvecklingen.

 

 Collegelivet inspirerar

Lennart Sjölin, professor i organisk kemi vid Göteborgs universitet, fick medel från STINT för att undervisa vid ett liberal arts college i USA. Vistelsen har väckt tankar om skillnaden mellan bildning och utbildning.

 Samarbete mot malaria

Mats Wahlgren arbetar för att hitta en lösning för en av världens viktigaste sjukdomar. Hundratals miljoner människor drabbas varje år av malaria och en miljon av dem dör på grund av sjukdomen. En anledning till att det har varit svårt att få fram vaccin och andra läkemedel mot malaria är att parasiten ständigt förändrar sitt DNA. I ett försök att komma åt det problemet har han startat ett samarbete med forskare i Japan.En övertygande metod i undervisningen

Ann-Cathrine Jungar, lektor i statsvetenskap, tyckte att hon behövde ny inspiration till undervisningen vid Södertörns högskola. Hon deltog i programet Excellence in Teaching från STINT och blev utvald av Williams College i USA att komma och undervisa en termin hos dem.

 Samarbete med supersynergier

Ett forskningssamarbete mellan Sverige och Sydkorea har bland annat lett till att Thomas Laurell numera är professor i Korea. Nu får forskarna nya medel från STINT.

 Möte med President E. Gordon Gee

Den 26 oktober träffade STINT rektorn för the Ohio State University (OSU), President E. Gordon Gee. Enligt Time Magazine är Gordon Gee en av USA:s främsta universitetsrektorer, som arbetar för att revolutionera den högre utbildningen.Nordic Centre, Shanghai, Kina

Den 26 maj firades 15 års jubileum för Nordic Centre vid Fudan universitetet i Shanghai och invigning av dess nya byggnad.  STINT:s styrelse belsutade tidigare i år att stödja centret med 10 000 Euro. Ett flertal av Sveriges universitet är medlemmar i centret.The Oxford-Uppsala Programme - ett forskarsamarbete inför framtiden

Med pengar från STINT och Uppsala universitet byggs för närvarande ett forskar- och undervisningssamarbete mellan tre fakulteter vid Uppsala universitet och Faculty of Modern History vid University of Oxford. I Uppsala berörs ämnena ekonomisk historia, idé- och lärdomshistoria, historia och utbildningshistoria.Körarbete vid Wesleyan University

Erik Westberg, Institutionen för musik och medier som ligger i Piteå men tillhör Luleå tekniska universitet. tillbringade höstterminen 2009 vid Wesleyan University, USA som stipendiat inom STINT:s program för Teaching Excellence. Här en intervju med Erik om arbetet, studenterna och musiklivet.Biologiska metoder och växter för sanering

Högskolan i Kalmar driver sedan två år ett projekt i samarbete med Brasilien kring användande av biologiska metoder och växter för sanering av oljeförorenad mark och vatten under tropiska respektive tempererade klimatförhållanden. Projektet leds av professor William Hogland vid HiK och som beviljats ett STINT-bidrag om 1,9 milj. kronor kommer att fortsätta fram till 1 juli 2011.Bysans historia

Ingela Nilsson, docent i bysantinologi vid Uppsala universitet, vistades läsåret 2008-2009 vid Centre d’Études Byzantines, Néo-Helléniques et Sud-Est Européennes, École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) Paris, inom ramen för det postdoktorala programmet. Pro Futura är ett samarbete mellan RJ, STINT och SCAS (Swedish Collegium for Advanced Study). Ingela bedriver forskning om bysantinsk litteratur från 1100-talets Konstantinopel.Frizzled signalling

Gunnar Schulte at Karolinska Institutet was awarded an Institutional Grant for Younger Researchers in 2008 for the international collaboration project "Frizzled signalling - protein-protein interactions and intracellular scaffolding as a means of signal transduction".En termin utomlands

I januari 2009 beslutade STINT att bevilja elva lärare stipendium för höstterminen 2009. Stipendiet gör det möjligt att tillbringa en termin vid ett av de amerikanska liberal arts colleges som Stiftelsen samarbetar med. Sedan starten 1999 har ett 70-tal svenska lärare inom olika ämnesområden deltagit i programmet.Tunna filmer

Professor Lars Nyborg vid Institutionen för material och tillverkningsteknik, Chalmers har sedan början av 2006 ett STINT Institutional Grants om 1,4 milj. kronor för forskningssamarbete med Dr Lawrence Li vid Dept. of Manufacturing Engineering and Engineering Management, City University of Hong Kong. Den gemensamma forskningen avser studier och utveckling av tunnfilmer och skikt för förbättrade materialprestanda. Chalmersgruppen har lång erfarenhet av forskning om ytors sammansättning och egenskaper. Man har t ex ett unikt Augerinstrument som kan användas för att bestämma den kemiska sammansättningen inom en diameter av ca 10 nanometer på en yta.Den svåröverlistade turbulensen

Henrik Alfredsson, Strömningsfysik, KTH har sedan 2006 bidrag inom Institutional Grants Programme  för ett samarbete med  Universitá di Bologna. STINT-bidraget uppgår till 1,6 milj. kronor. 

          En annan pedagogisk tradition

Sören Holst vistades under hösten 2007 vid Skidmore College i Saratoga Springs, New York, inom ramen för STINT Programme for Excellence in Teaching. Han ägnade sig där åt att studera collegemiljön, särskilt avseende den amerikanska liberal arts traditionen. Företrädare för denna utbildningstradition är ofta små privata college, så som Skidmore College, med särskilt fokus på pedagogik och undervisning. Förutom att studera undervisningen och intervjua lärare så höll Sören en egen kurs i Relativitetsteori.       Africa Writing Europe

Våren 2004 beviljades docent Maria Olaussen, Institutionen för humaniora, Växjö universitet stöd för långsiktigt samarbete mellan Växjö universitet och University of Cape Town. I projektet ingår också flera universitet i Afrika och Europa.                                                   Industrial Heritage and Societies in Transition

Våren 2001 beviljades professor Marie Nisser, avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria, KTH ett STINT Institutional Grants för samarbete med Riga Technical University. Arbetet har skett i samverkan med professor Maths Isacson, institutionen för ekonomisk-historia och docent Anders Lundgren, institutionen för idé- och lärdomshistoria, båda vid Uppsala universitet.                                                     Project-based enterprising and innovation

Detta utbytesprogram som leds av professor Lars Lindkvist och docenterna Jonas Söderlund och Fredrik Tell, vid Institutionen för Ekonomisk och Industriell tillväxt, Linköpings universitet beviljades våren 2004 ett bidrag om 1,2 milj. kronor för samarbete med University of Sussex i Storbritannien. Samarbetet har fått fortsatt bidrag för 2006-2008 med ytterligare 1,2 milj. kronor.                                                   Antik och nyantik skulptur

2004 beviljades professor Anne-Marie Leander Touati, Stockholms universitet, medel inom STINT:s särskilda program PPP - Stöd till vetenskapliga samarbets-projekt med Tyskland.

Projektet som också engagerat flera museer, har fått förlängt stöd för ett tredje år.                                                   Enstaka molekyler

Professor Jerker Widengren, KTH, beviljades våren 2004 STINT-bidrag för samarbete med professor Claus Seidel vid Heinrich-Heine universitetet i Düsseldorf, Tyskland. Projektbidraget för de första två åren om 800 000 kronor var avsett för samarbete inom experimentell biomolekylär fysik. Nu fortsätter samarbetet med förlängt STINT-bidrag om 800 000 kronor för de kommande två åren.Dynamiska molekyler som binder och hämmar lektiner

2004 beviljades Olof Ramström, avdelningen organisk kemi, KTH, stöd för samarbete med Ludwig-Maximilians Universität München inom  STINT:s särskilda program PPP - Stöd till vetenskapliga samarbetsprojekt med Tyskland. Projektet har fått förlängt stöd för ett tredje år, 2006                                                   Organiska miljögifter och miljögiftsblandningar

2004 beviljades Magnus Engwall, Örebro universitet, stöd för samarbete med Heidelbergs universitet inom  STINT:s särskilda program PPP - Stöd till vetenskapliga samarbetsprojekt med Tyskland. Projektet har fått förlängt stöd för ett tredje år, 2006                                                   Grenade fettsyror

Dr. Gerhard Gröbner, forskare inom Biofysikalisk Kemi, Umeå Universitet, beviljades i november 2005 fortsatt stöd för samarbete ett tredje år med professor Walter Vetter, Institutet för Livsmedelvetenskap, Universitet Hohenheim, Stuttgart inom STINT:s särskilda program för forskningssamarbete med Tyskland, PPP.                                                   Fria ränder

Professor Henrik Shahgholian vid Matematiska Institutionen, KTH, beviljades våren 2004 STINT-bidrag  för samarbete med Mathematics Department, University of Texas,  Austin, USA. Projektbidraget för de första två åren om SEK 800 000 är avsett för samarbete inom partiella differentialekvationer.                                                   Kvantinformation med Mexiko och Spanien

Professor Gunnar Björk, KTH, beviljades våren 2004 STINT-bidrag för samarbete med professor Andrei Klimov, Universidad de Guadalajara i Mexiko. Projektbidraget för de första två åren om SEK 800 000 är avsett för samarbete inom kvantinformation.                                                   Kulturkrock – svensk och tysk syn på prostitution

Susanne Dodillet, forskarstuderande vid Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, Göteborgs universitet, vistades hösten 2004 vid Zentrum für vergleichende Geschichte Europas vid Freie Universität Berlin med stöd från Stiftelsens program för Kulturvetarstipendier. Susanne bedriver komparativ forskning om den svenska och tyska prostitutionspolitiken under 1990-talet.                                                   Kvinnliga författare i Spanien, Portugal och Latinamerika

Våren 2002 beviljades docent Eva Löfquist, Institutionen för humaniora, Växjö universitet ett årligt bidrag om 300 000 kronor, då hon huvudsakligen var verksam vid Stockholms universitet. Projektbidraget var avsett för samarbete med Universidad de Saint Louis i Madrid och en institution i Paraguay inom ’Spanish- and Portuguesespeaking Women Writers’. Partnerna finns kvar i samarbetet men detta har utökats med Universidad de Chile, Växjö universitet är ny huvudkoordinator.                                                   Millennium to Millennium in southern Sweden and southern Britain

Docent Mats Larsson,  Högskolan i Kalmar, beviljades våren 2002 stöd för långsiktigt samarbete med Marek Zvelebil, Dept of Archaeology, University of Sheffield, Storbritannien. Ett årligt bidrag om 400 000 kronor för personutbyte utgår.

 Transkriptomanalys: Akut och kronisk infektion

Mikael Rhen, docent vid Mikrobiologiskt och tumörbiologiskt centrum vid Karolinska Institutet beviljades våren 2003 ett långsiktigt bidrag för samarbete med två grupper. I samarbetet ingår Jay Hinton vid Food Safety Science Divison, Institute of Food Research, Norwich Research Park Storbritannien och Graham Walker vid Dept of Biology, Massachusetts Institute of Technology USA.                                                   Den internationella demokratiseringsvågen

Professor Axel Hadenius, Uppsala universitet, beviljades våren 2000 ett årligt bidrag om 700 000 kr för samarbete med Western Cape University, men det har efter hand utvidgats till att omfatta även motsvarande enhet vid University of Cape Town. 2001 erhöll Hadenius programbidrag om 700 000 kr för ett samarbete med Universidad de Chile i Santiago. I båda fallen har syftet varit att stimulera forskning om den senaste internationella demokratiseringsvågen.                                                   Mikrober och metallernas kretslopp

Professor Karsten Pedersen, Institutionen för Cell och Molekylär Biologi, Göteborgs universitet, har sedan våren 2002 fått ett årligt bidrag om 400 000 kronor för samarbete med Grant Ferris, Department of Geology, University of Toronto, Kanada inom ”Intraterrestrial microbial geochemistry”.                                                   

                                                   

 Samverkan med Mexiko

Professor Olov Sterner berättar om erfarenheter från ett STINT-projekt.

"UNAM i Mexico City, ett universitet med mer än 200.000 studenter vid ett campus, har en utrustningsnivå som får svenska forskare att drägla", skriver han.                                                   The Science and Technology of Music

Ljud, med tal och musik, är människans viktigaste kommunikationskanal, och denna kanal kan utforskas på alla nivåer. Detta är utgångspunkten för professor Sten Ternström och samarbetet med professor David Howard, i Storbritannien. Sedan 2002 utgår ett årligt STINT-bidrag om 650 000 kronor för samarbetet.                                                   Den sura miljön i våra magar

Richard Neutze, forskare vid molekylär bioteknik, Chalmers beviljades våren 2002 ett årligt bidrag om 300 000 kr för samarbete med Jan Joep DePont, Department of Biochemistry, Katholieke Universiteit Nijmegen. Projektet syftar till att skaffa vidare förståelse om det protein som etablerar den sura miljön i våra magar.                                                    
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.