STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Publicerad 2017-04-27


Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört. Vidare har forskningssamarbetet med de länder som STINT prioriterat utvecklats mycket starkt, både kvantitativt och kvalitativt.

En aspekt som skiljer STINT från många andra finansiärer är att STINT inte bara riktar sig till forskning utan också till högre utbildning. Sammanfattningsvis visar analysen att utbildningsorienterade aktiviteter, om än relativt begränsade, har varit framgångsrika. En nyligen genomförd utvärdering av det största programmet visar åtskilliga positiva konsekvenser, speciellt på individnivå. Deltagarna framhåller många konkreta lärdomar till nytta för utbildningen vid det svenska lärosätet som utgör direkta konsekvenser av medverkan i programmet.

Underlaget för analysen utgörs främst av utvärderingar av STINTs program från olika perioder samt intervjuer med STINTS grundare, chefer och styrelseordföranden. Effektanalysen fokuserar på STINT i rollen som utvecklare av internationaliseringen av Sveriges högre utbildning och forskning som har genomförts sedan dess start.

STINT inrättades 1994 med ändamålet att främja internationalisering av svensk högre utbildning och forskning. Från start fram till 2015, har STINT investerat 1,700 MSEK i stipendier och anslag relaterade till internationalisering av svensk högre utbildning och forskning.

Rapporten STINT Effektanalys 1994–2015  i sin helhet.

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.