STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
» I fokus

Forskarmobilitet på svenska lärosäten

Publicerad 2017-01-20


Mobilitet är en viktig aspekt för internationaliseringen av högre utbildning och forskning. Under utvecklingen av indikatorer för STINT Internationalisation Index anlitade STINT Elsevier för att baserat på publikationsdata studera om forskare har akademisk utlandserfarenhet. Detta arbete ledde till en fördjupad studie där STINT tillsammans med Elsevier utvecklade en mer fullständig kartläggning av hur forskare rör sig mellan olika lärosäten.


Resultaten indikerar att mobila forskare får högre citeringsvärden och att de också är mer produktiva än genomsnittet. Bland mobilitetskategorierna får de s.k. ’sedentary researchers’, d.v.s. forskare som bara har publicerat vid ett lärosäte, lägst värden för produktivitet och kvalitet på publikationerna (mätt som field-weighted citation impact). De är även de yngsta. I andra änden av skalan återfinns ’transitory researchers’, vilka har varit en eller flera kortare perioder på olika lärosäten. Dessa är de mest produktiva och de har högst kvalitet på sina publikationer.

Ett annat resultat är att de stora lärosätena har mer internationell mobilitet än de små.

I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Kartorna baseras på publikationsdata från Scopus för alla fortfarande aktiva forskare som någon gång under perioden 1996–2015 har publicerat med något av dessa lärosäten som hemvist (affiliation). Metodiken beskrivs utförligare i rapporten.

Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016. Inbjudna talare var Annika Pontén (UKÄ), Eva Malmström (SUHF) och Queenie Lam-Schöch (ACA). En slutsats från seminariet var att det finns ett stort behov av bättre data och metoder för att studera mobilitet och att STINTs rapport är ett mycket intressant bidrag.
 
 
 
Nyheter
Ledig tjänst, Kina-ansvarig

Kina-ansvarig - en expertroll med programansvar
Spännande möjlighet att arbeta med relationer mellan Sverige och Kina inom högre utbildning och forskning


Välkommen till Strategic Grants for Internationalisation Seminar

Seminariet den 7 mars möjliggör erfarenhetsutbyte på temat strategisk internationalisering. Alla som är involverade i sådan internationalisering är välkomna. 


Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).