STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

Japan Sweden University Presidents' Summit

Publicerad 2015-11-04


Den 3 oktober möttes svenska och japanska rektorer för Japan Sweden University Presidents' Summit på svenska ambassaden i Tokyo. Syftet var att diskutera närmare samarbeten mellan svenska och japanska lärosäten. Initiativ till mötet hade tagits av Sveriges ambassadör i Japan, Magnus Robach. Mötet var ett samarbete mellan svenska ambassaden i Tokyo, STINT och Nagoya universitetet. Totalt deltog universitetsledare från 22 svenska och japanska lärosäten. Denna uppslutning gjorde mötet unikt.

Från svensk sida deltog rektorer eller prorektorer från Chalmers, KI, KTH, Linköpings universitet, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Därutöver bestod den svenska delegationen av universitetskanslern, STINTs VD och Sverige-Japan Stiftelsens generalsekreterare.

Den japanska sidan bestod av universitetsledare från Hiroshima University, Hokkaido University, Keio University, Kyoto University, Kyushu University, Nagoya University, Osaka University, Sophia University, Tohoku University, Tokyo Institute of Technology, Tokyo Medical and Dental University, Tokyo University, University of Tsukuba och Waseda University. Dessutom deltog på den japanska sidan presidenten för JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) och chefen för japanska utbildningsdepartementets (MEXT) internationella kontor.

Under mötet konstaterades att det stora deltagandet av universitetsledare är ett tecken på stort intresse för samarbete mellan universitet i de båda länderna. Forskningssamarbeten är av hög kvalité, vilket bekräftas av att sampublikationer mellan Sverige och Japan ofta resulterar i högt Field Weighted Citation Impact (FWCI), men en oro uttrycktes över att det är relativt få studentutbyten mellan länderna.

De deltagande rektorerna uttryckte att det finns goda förutsättningar till mer samarbeten och inom fler områden. Strategiska samarbeten mellan lärosäten kan byggas vidare på existernade forskningssamarbeten och kan bana väg för utbildningssamarbeten mellan universiteten, tex double degree program och sommarskolor.

Deltagarna enades om att fortsätta undersöka möjligheter till närmare samarbeten och ett uppföljningsmöte diskuterades.

Mötet föranleddes av att japanska utbildningsdepartementet satsar stort på att internationalisera japanska universitet. STINT och JSPS erbjuder ett gemensamt program för samfinansiering av upp till 4-åriga forskningssamarbeten. Dessutom har STINT och JSPS egna program som stödjer olika former av akademiska samarbeten mellan Sverige och Japan.

Efter Japan-Sweden University Presidents' Summit ägde STS (Science and Technology in Society) Forum rum i Kyoto, där även Sveriges minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson deltog.


 

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.