STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

Internationell och strategisk rekrytering

Publicerad 2015-08-31


APAC Research Intelligence Conference hölls av Elsevier och Fudan universitetet i Shanghai den 11-12 juni 2015. STINTs VD, Andreas Göthenberg, talade vid konferensen om internationell och strategisk rekrytering av forskare och universitetsledare. Vid konferensen deltog även Phil Baty, redaktör för Times Higher Education (THE), som offentliggjorde THEs Asia University Rankings 2015.

STINTs VD framhöll att rekrytering av talanger är avgörande för toppuniversitet. Eftersom högre utbildning är en mycket internationell sektor, så är det naturligt med universitetsledare med internationell erfarenhet, som kan bidra med bredare perspektiv och nätverk. Istället för enbart en akademisk hemvist, menade Göthenberg att topptalanger söker ett akademiskt ekosystem där deras forskning kan få vetenskapliga och samhälleliga effekter. Det är därför viktigt att universitet noga överväger vad de har att erbjuda när de ska attrahera topptalanger.

Mer om konferensen finns att läsa HÄR.

 
 
Nyheter
Aktuella utlysningar

Här hittar du information om våra aktuella utlysningar.


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.


Pressmeddelande: Sverige har nu tre mycket internationella lärosäten

STINTs internationaliseringsindex visar hur internationella de svenska högskolorna och universiteten är. I år placerar sig tre lärosäten i den högsta kategorin. Fjolårets pristagare Handelshögskolan i Stockholm får nu sällskap av de tekniska högskolorna Chalmers och KTH.