STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

Vetenskapsrådets seminarium om högkvalitativa forskningsmiljöer

Publicerad 2015-04-14


Vetenskapsrådet arrangerade den 16 mars 2015 ett seminarium om hur högkvalitativa forskningsmiljöer skapas. STINTs VD, Andreas Göthenberg; Stockholms universitets rektor, Astrid Söderbergh Widding; Vetenskapsrådets generaldirektör, Sven Stafström; och Julie Zierath från Karolinska institutet diskuterade vad man kan göra för att Sverige ska bli en attraktiv forskningsnation. Moderator var Jan-Eric Sundgren.

Astrid Söderbergh Widding menade att det har blivit svårare att locka utländska forskare till Sverige. Andreas Göthenberg påpekade att svenska lärosäten överlag är alltför provinsiella och inte tar internationaliseringen på fullt allvar. Mobilitet och internationell erfarenhet behövs för att de svenska lärosätena ska vara internationellt konkurrenskraftiga. Julie Zierath instämde i att internationell erfarenhet är ett kriterium för framgång. STINTs VD avslutade med att kommentera att Sverige behöver även mer omvärldsbevakning av högre utbildning, Education Intelligence, för att bättre förstå utvecklingen inom högre utbildning i andra delar av världen.

Paneldiskussionen kan ses HÄR

 

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.