STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

New Perspectives on Internationalization and Competitiveness

Publicerad 2015-04-12


The American National Science Foundation (NSF) and STINT jointly funded a project with KTH and George Mason University as main partners. One result of the project is the book: New Perspectives on Internationalization and Competitiveness: Integrating Economics, Innovation and Higher Education with Eskil Ullberg as editor. STINT contributes with one chapter about measurement of internationalisation.

Addressing fundamental issues along four dimensions, economics, higher education, strategic collaboration, and new research methods, this book provides a multidimensional, interdisciplinary perspective on the challenges and opportunities for future development of internationalisation and competitiveness.​

Title: New Perspectives on Internationalization and Competitiveness: Integrating Economics, Innovation and Higher Education
Editor: Eskil Ullberg
Publisher: Springer International Publishing Switzerland 2015
ISBN: 978-3-319-11978-6

 

 
 
Nyheter
Aktuella utlysningar

Här hittar du information om våra aktuella utlysningar.


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.


Pressmeddelande: Sverige har nu tre mycket internationella lärosäten

STINTs internationaliseringsindex visar hur internationella de svenska högskolorna och universiteten är. I år placerar sig tre lärosäten i den högsta kategorin. Fjolårets pristagare Handelshögskolan i Stockholm får nu sällskap av de tekniska högskolorna Chalmers och KTH.