STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

Comprehensive Internationalization - Institutional pathways to success

Publicerad 2015-02-06


I den nyss utkomna boken Comprehensive Internationalization - Institutional pathways to success, har STINT bidragit med ett kapitel om Strategic internationalization in Sweden: the cases of Lund University and Blekinge Institute of Technology. Kapitlet beskriver två projekt som beviljades finansiering 2012 i STINTs första utlysning av Strategic Grants och hur de respektive lärosätena, LU och BTH, har arbetat med projekten.

Boken ger en aktuell inblick i internationalisering vid ett flertal lärosäten i olika delar av världen och beskriver lyckade exempel på hur lärosäten arbetar med att implementera en mer integrerad, strategisk eller omfattande tillämpning av internationalisering.

Del 1 undersöker flera frågor kring internationalisering av lärosäten.

Del 2 presenterar exempel från lärosäten över hela världen och beskriver olika sätt att arbeta för en mer omfattande internationalisering. De utvalda lärosätena återspeglar bredden och skillnader inom högre utbildning, men även likheter och gemensamma lärdomar.

Comprehensive Internationalization är av intresse för lärosätesledningar och ansvariga som arbetar med strategisk internationalisering.

Boken kan beställas genom Routledge websida eller Adlibris svenska webbutik.

Comprehensive Internationalization - Institutional pathways to success
Editor: John K. Hudzik
Publication date: November 19, 2014
Publisher: Routledge
ISBN: 9781138778542

 

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.