STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

Rektorsdelegation till Indonesien

Publicerad 2014-09-29


STINT arrangerade i slutet av september 2014 en delegationsresa till Indonesien för rektorer vid svenska universitet och högskolor. Resan väckte ett stort ömsesidigt intresse och mötena präglades av tämligen konkreta diskussioner.

STINT bjöd under våren 2014 in landets universitets- och högskolerektorer till en delegationsresa för att på plats knyta kontakter med lärosäten och aktörer i det indonesiska kunskapssystemet. Programmet för delegationen utformades och genomfördes tillsammans med Svenska ambassaden i Jakarta och Indonesia International Institute for Life Sciences (i3L).

Följande organisationer besöktes:
Bandung Institute of Technology, ITB
Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP)
Indonesia International Institute for Life Sciences (i3L)
Padjadjaran University
The Ministry of Education & Culture
The Ministry of Research and Technology, RISTEK   
University of Indonesia

Dessutom genomfördes en workshop om högre utbildning, innovation och entreprenörskap med representanter från ytterligare ett tiotal indonesiska universitet, institut och myndigheter.

För flera personer i delegationen var detta det första besöket i Indonesien. Bland de många intrycken och avtrycken från resan märks kanske främst dynamiken i Indonesien och de många möjligheter som landet har att erbjuda för akademiska samarbeten. Vidare noterades målmedvetenheten bland de olika indonesiska aktörerna.

För STINTs del utgjorde delegationsresan en utmärkt möjlighet att belysa vikten av internationalisering. Dessutom bidrog resan till att vidareutveckla nya och gamla samarbeten mellan länderna.


Foton: University of Indonesia

 
 
Nyheter
Aktuella utlysningar

Här hittar du information om våra aktuella utlysningar.


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.


Pressmeddelande: Sverige har nu tre mycket internationella lärosäten

STINTs internationaliseringsindex visar hur internationella de svenska högskolorna och universiteten är. I år placerar sig tre lärosäten i den högsta kategorin. Fjolårets pristagare Handelshögskolan i Stockholm får nu sällskap av de tekniska högskolorna Chalmers och KTH.