STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

Ny STINT rapport om lärosätenas internationella samarbeten

Publicerad 2014-09-10


STINT lanserade rapporten "Collaboration quadrants – mapping the effects of international collaboration" vid ett frukostmöte den 9 september.

Med underlag från Elsevier har STINT tagit fram underlag som belyser nyttan av internationella samarbeten i forskning. Samarbetskvadranter för Sverige och de tio största lärosätena i Sverige visar effekten i termer av citeringar på publikationer med samarbetsparter inom landet respektive utomlands.

Även om analysen ganska entydigt indikerar att långväga samarbeten innebär högre citeringseffekt (högre field-weighted citation impact, FWCI) så illustrerar den också att samarbetsmönstren är mycket olika.

Vid frukostmötet presenterade Anders Karlsson från Elsevier och Hans Pohl från STINT rapporten och bakomliggande dataunderlag.

Rapporten och presenationerna kan laddas ned från följande länkar:
Rapporten
Presentationen av A. Karlsson, Elsevier
Presentationen av H. Pohl, STINT

Abstract

The purpose of this study is to inform about the value of the investments made so far in international collaborations (by HEIs, STINT and other actors), provide knowledge that might lead to better decisions in the future and signal the important value of internationalisation of research.

Inspired by a report covering research collaboration between EU and the USA (Elsevier, 2013), STINT asked Elsevier to carry out a similar study of Sweden and the ten largest Swedish HEIs. This led to the delivery of 11 commented ‘collaboration quadrants’. After quality check at the Swedish HEIs, this report was made with the original quadrants as well as additional data.

The study adds to the literature arguing for the value of international collaboration in research. Moreover, the study illustrates large inter-university differences in their collaboration patterns and several issues meriting further research are forwarded.
 

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.