STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

Ny STINT rapport: Omvärldsanalys av högre utbildning och forskning

Publicerad 2014-09-04


STINT lanserade rapporten "Omvärldsanalys av högre utbildning och forskning - globala trender och nya möjligheter" vid ett frukostmöte den 2 september.

Internationellt sett har högre utbildning och forskning påverkats kraftfullt av globaliseringen, tillväxtekonomier och demografiförändringar.

Med anledning av denna utveckling tog Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT, under hösten 2013 och våren 2014 fram en ny strategi för verksamheten. Ett underlag till strategin var en omvärldsanalys av högre utbildning och forskning med avseende på internationalisering.

Sammanfattning

Globaliseringen har inneburit att världen har förändrats enormt. Världsdelar och länder har blivit mer beroende av varandra och internationellt samarbete har blivit naturligt, samtidigt som internationell konkurrens har ökat. För lärosäten världen över har detta inneburit stora förändringar med nya behov och förutsättningar.

Högre utbildning är nära kopplat till global demografi och BNP. Dessa faktorers förändringar förväntas leda till ett förändrat landskap för investeringar inom högre utbildning och forskning under de kommande tio åren. En förändring förväntas även i balansen mellan starka utbildningsmarknader, från den traditionella engelsktalande världen mot öst, vilket redan är på väg.

Universiteten förändras även på flera fundamentala sätt. Globaliseringen medför att de går från att vara regionala till att aktivt tävla om de bästa forskarna och studenterna. Teknikutvecklingen är en annan faktor som påverkar universiteten fundamentalt. Universiteten rör sig ifrån det vetenskapligt baserade universitetet till att även eftersträva innovation och tilllämpning av kunskap. Vinnare blir troligtvis de som klarar av att bli internationella kunskapsnav, ekosystem med internationell excellens som blandar universitet med företag och andra forskningsaktörer.

Internationalisering av forskning och högre utbildning har med dessa förändringar också utvecklats från att huvudsakligen vara individers mobilitet till att omfatta universitets alla aktiviteter. Internationalisering är ett verktyg för att nå mål, som tex att öka ett lärosätes konkurrenskraft och kvalité.

Ett lärosätes övergripande internationaliseringsstrategi har därmed blivit av högsta prioritet i konkurrensen. Internationalisering av högre utbildning och forskning har även blivit ett viktigt instrument på nationell nivå i länders strävan att skapa ekonomisk tillväxt och nya näringar. Kunskap och omvärldsbevakning har blivit centralt för framgångsrik internationalisering.

Rapporten redogör för innehållet i omvärldsanalysen och kan laddas ned HÄR.
Presentationen som gavs vid frukostmötet kan laddas ned HÄR.

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.