STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

STINT satsar på yngre forskare och utbildning med nya program

Publicerad 2014-07-04


STINT:s uppgift är att stödja internationalisering av lärosäten i Sverige och verka som en förändringsagent i systemet. Sedan STINT:s instiftande för 20 år sedan har globaliseringen medfört att internationaliseringen av högre utbildning och forskning förändrats drastiskt. Med anledning av de förändrade förutsättningarna har STINT därför beslutat att lägga om sin strategi.

Internationalisering innebär närmare kontakter mellan toppuniversitet, men främst att nya nätverk byggs mellan forskare och studenter från olika länder. Det är kunskapsmässigt befruktande och vidgar människors perspektiv. Därför har internationaliseringen blivit ett viktigt verktyg för både länder och lärosäten för att utveckla samhällen, universitet och flytta fram forskningsfronten.

Globaliseringen innebär att lärosätena står inför stora förändringar, inte minst internationalisering av högre utbildning och forskning. Lärosäten över hela världen - också i vad som brukar kallas utvecklingsländer - konkurrerar om de främsta forskarna och de mest lovande studenterna. 

Internationalisering har under senare år gått från att vara reaktivt till proaktivt och strategiskt, från att vara tilläggsvärde till en naturlig del. Ökad konkurrens och kommersialisering inom högre utbildning, samt omfattande akademiska aktiviteter över nationella gränser utmanar de traditionella värden som kopplas till samarbete: utbyten och partnerskap. Samtidigt har läroplaner och undervisning internationaliserats och blivit lika viktiga som traditionellt fokus på mobilitet. 

För att stärka de svenska lärosätenas internationella konkurrenskraft gör STINT med sin nya strategi en tyngdpunktsförskjutning mot kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom internationalisering. STINT strävar även efter att driva och påverka de svenska lärosätena inom internationalisering.

STINT:s programportfölj och investeringar inriktar sig med denna strategi tydligare mot utbildning, yngre forskare och strategisk internationalisering. Avsikten är att påverka och förnya genom internationalisering. Vi kommer även att driva utveckling av samarbeten med nya länder och regioner intensivare.

Strategiförändringen innebär bland annat att två nya större program lanseras och ett utfasas:

  • Postdoctoral Transition Grants for Internationalisation med utlysning 15 juli-1 oktober 2014
  • Grants for Double Degree Programs med utlysning hösten 2014
  • Institutional Grants utfasas för att ge utrymme till de nya programmen

Postdoctoral Transition Grants for Internationalisation syftar till att ge unga lovande forskare en god start på forskarkarriären genom att erbjuda möjlighet till att bygga upp och vidareutveckla internationella samarbeten under etableringsfasen efter postdoc-perioden. Målgruppen är forskare som nyligen (inom två år) har avslutat en postdoc (om minst ett år) utomlands och är anställda och aktiva vid svenskt lärosäte. Upp till 600.000kr kan erhållas under 3 år för internationella samarbeten. Läs mer om programmet här.

Grants for Double Degree Programs syftar till att öka utbildningskvaliteten inom högre utbildning genom att stimulera till utveckling av nya och kreativa former av internationella utbildningssamarbeten av typen Double degree. Dessa program bidrar till ökad upplevd diversitet för studenterna samt ökad internationaliseringsgrad i lärosalen och på lärosätet. Fokus ligger på kandidat- och masternivåerna men även samarbeten inom doktorandutbildning är möjligt. Sökande ska vara anställd vid ett svenskt lärosäte och disputerad. Programmet utlyses under hösten 2014. Läs mer om programmet här.

 Ett utdrag av STINT:s strategi för 2014 och framåt finns att läsa här.

 

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.