STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

Global Education: knowledge-based economies for 21st century nations

Publicerad 2014-06-10


I British Council's nyligen utkomna bok, Global Education: knowledge-based economies for 21st century nations, bidrar STINT med ett kapitel om Strategic Internationalisation in Sweden - Activities and Rationales. Kapitlet bygger på en analys av de projekt som beviljades finansiering 2012 i STINTs första utlysning av Strategic Grants. Texten belyser vad som är strategisk internationalisering ur svenska lärosätesledningars perspektiv och innehållet kan vara användbart för utveckling av  internationaliseringsstrategier vid lärosätena.

Boken är en omfattande samling av case studies, koncept, projekt, erfarenheter och tolkningar från policymakers, utförare och lärosätesledningar i internationaliseringens framkant. Innehållet är ett urval av presentationer och diskussioner vid British Council's konferens Going Global 2013. Författarna i boken redogör för hur internationella samarbeten möjliggör forskning och innovation och ökar internationalisering av utbildningssystem.

Boken kan beställas på British Council's web eller direkt hos bokförlaget Emerald Bookstore

Going Global Global Education: Knowledge-Based Economies for 21st Century Nations
Editors: Mary Stiasny, Tim Gore
Publication date: 27 Mar 2014
Imprint: Emerald Group Publishing Limited
ISBN: 9781784410032

 

 

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.