STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

Ny STINT rapport: Stöd till internationalisering

Publicerad 2014-06-05


Rapporten "Stöd till internationalisering - vad erbjuds till svenska lärosäten?" är en kartläggning av större aktörers stöd till internationalisering av forskning och högre utbildning i Sverige.

Utvecklingen på området internationalisering av högre utbildning och forskning går fort. Den internationella dimensionen förefaller bli allt viktigare och det blir samtidigt också lättare att samarbeta och verka internationellt. STINTs uppgift är att stödja internationalisering av lärosäten i Sverige. I linje med instiftarens intentioner vill STINT verka som en förändringsagent i systemet. Ambitionen är att erbjuda sådana former av stöd som tydligt bidrar till förändring. I detta ingår att STINTs erbjudande ska skilja sig från vad andra erbjuder.

STINT har låtit Faugert & Co. göra en kartläggning av större aktörers stöd till internationalisering av forskning och högre utbildning i Sverige. Huvudsyftet med kartläggningen var att ge underlag för en bedömning av i vilken utsträckning som STINTs nuvarande och planerade insatser skiljer sig från det som andra erbjuder. Dessutom ger den underlag för att lära av vad andra har gjort och gör.

Kartläggningen avser svenska och internationella aktörers erbjudande till svenska universitet och högskolor. I första hand avses insatser specifikt inriktade mot mobilitet och internationella samarbeten men även andra former av stöd där den internationella dimensionen är tydligt markerad är medtagna. För de olika insatsformerna har aspekter såsom geografisk inriktning, vem som är behörig att söka medel, vad medlen kan användas till samt finansierade vistelsers eller projekts varaktighet dokumenterats. Kartläggningen genomfördes i augusti 2013.

R 14:01 Stöd till internationalisering - vad erbjuds till svenska lärosäten?

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.