STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
» I fokus

Matchmaking Workshop för akademiska samarbeten med UAE

Publicerad 2014-02-11


Den 18-19 november 2013 anordnade STINT tillsammans med National Research Foundation (NRF) i Förenade Arabemiraten (UAE) en konferens för att stimulera till akademiska samarbeten mellan Sverige och UAE.

Konferensen lockade ca 60 deltagare, varav 12 forskare och universitetsföreträdare från den svenska sidan. Lärosätena Chalmers, Högskolan Dalarna, KTH, Lunds universitet, SLU och Stockholms universitet fanns representerade. Därutöver ett tiotal emiratiska lärosäten, bland annat KUSTAR, Masdar Institute of Science and Technology, New York University Abu Dhabi och UAEU. Konferensen var tvärvetenskaplig och inriktad mot följande discipliner:
- Middle Eastern Studies
- Food and Health
- Information and Communication Technology (ICT)
- Energy and Environment
- Business and Management Studies.

Inledningstalare var f.d. högskolekansler Anders Flodström. Flera av talarna redovisade pågående samarbeten eller samarbetsdiskussioner mellan svenska och emiratiska lärosäten inom forskning och utbildning. Några talare sökte samarbetspartners.

Den 20 november anordnades studiebesök på Masdar Institute utanför Abu Dhabi. Masdar Institute bedriver forskning och utbildning i nära samarbete med Massachusetts Institute of Technology (MIT).  

Förenade Arabemiraten har en snabbt expanderande högre utbildningssektor och landet satsar stort på att bli ledande inom forskning, bland annat genom att bjuda in utländska universitet som New York University och Paris Sorbonne. Statistik visar att landet snabbt ökar antalet publikationer i ledande tidskrifter.

 

 
 
Nyheter
Ledig tjänst, Kina-ansvarig

Kina-ansvarig - en expertroll med programansvar
Spännande möjlighet att arbeta med relationer mellan Sverige och Kina inom högre utbildning och forskning


Välkommen till Strategic Grants for Internationalisation Seminar

Seminariet den 7 mars möjliggör erfarenhetsutbyte på temat strategisk internationalisering. Alla som är involverade i sådan internationalisering är välkomna. 


Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).