STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

En internationell och tvärvetenskaplig kurs mellan Lund och Zhejiang

Publicerad 2013-10-25


Charlotta Johnsson och Carl-Henric Nilsson, programdirektörer för masterprogrammet Technology Management (TM) vid Lunds universitet, mottog finansiering från STINT för initiering och utvecklin av en internationell och tvärvetenskaplig kurs. Detta resulterade i kursen International Market Driven Engineering (iMDE) som nu ges ut varje år vid Lunds universitet. iMDE har resulterat i åtta innovationer som gemensamt skapats av svenska och kinesiska ingenjörs- och management studenter. 

Världen har blivit alltmer internationell och spetskunskap i marknadsföring, såväl som ingenjörsteknik, har blivit allt viktigare på dagens globala arbetsmarknad. Idag råder dock en brist på individer med denna kompetens och som även kan sammankoppla marknadens behov av innovationer med produktutveckling, speciellt i en internationell kontext. Kursen iMDE syftar därför till att förmedla denna kunskap och kompetens till studenterna.

iMDE är ett gemensamt kurssamarbete mellan Technology Management vid Lunds universitet och tre fakulteter vid Zhejiangs universitet i Kina (ZJU). Kursen är utvecklad inom ramen för LU-ZJU JCIE (Joint Centre for Innovation and Entrepreneurship) och finansierat av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT). Undervisningsspråket är engelska och kursen ges på en regelbunden bas med start varje hösttermin (från och med hösten 2012).

De studenter som deltar i kursen har tio lektioner inom innovationsprocessområdet. Det gäller allt från marknadsanalys och inspiration, via idéskapande, implementering och prototyputveckling, till marknadsföring och försäljning. Därtill tillämpar studenterna innovationsprocessen i verkligheten genom projekt. Studenterna arbetar i internationella och tvärvetenskapliga grupper, med ungefär tio studenter per grupp, och avslutar med att presentera en prototyp, en affärsplan och en tre-minuters film om deras innovation. De internationella och tvärvetenskapliga gruppernas arbete ger studenterna värdefull insikt i hur det är att jobba i en global värld.

Temat för projekten 2012 var ”Helping Everyday Life”. Åtta innovationer presenterades: Naptop, BedyTeddy, iLock, SoLedLight, EAChair, OneWake, EasyGreen, PoPoPhoto.

För vidare information: Technology Management

Charlotta Johnsson

Carl-Henric Nilsson

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.