STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

STINTs medverkan vid Going Global 2013

Publicerad 2013-10-07


British Council organiserar årligen en stor konferens på temat internationalisering av högre utbildning och forskning under namnet Going Global. Konferensen attraherar i första hand ledarskapet från universitet i världen samt policypersoner.

STINTs bidrag på temat strategisk internationalisering blev inplacerat som ett av fyra inlägg i en paneldebatt med titeln Strategic internationalisation and partnerships: institutional and national perspectives. Hela paneldebatten filmades av arrangörerna och filmen finns tillgänglig på http://www.britishcouncil.org/goingglobal2013/ liksom de powerpointbilder som visades. Under 2014 kommer en fylligare version av STINTs bidrag att publiceras som ett kapitel i en bok utgiven av British Council.

Innehållet i STINTs presentation kretsade kring motiv för internationalisering av högre utbildning och forskning samt olika slags internationaliseringsaktiviteter med data hämtat från ansökningar i den första utlysningen av Strategic Grants for Internationalisation 2012. I STINTs publikation R 12:01 Strategic Internationalisation in Sweden 2012 ges en fylligare redovisning.

 

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.