STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

STINT Forum om internationaliseringsstrategier

Publicerad 2013-01-09


För att uppmärksamma kraven på tydliga mål och strategier vid lärosätena och betydelsen av internationalisering som ett viktigt instrument i lärosätenas övergripande strategier anordnades STINT Forum den 11 december 2012. Forumet gav ett unikt tillfälle att lyssna till och diskutera med svenska och utländska aktörer inom internationalisering av högre utbildning och forskning.

Inledningstalare var prof John Hudzik, Michigan State University (fd president för NAFSA och AIEA), som beskrev hur internationalisering kan omfatta ett universitets verksamhet på alla nivåer. Dessutom gav rektorerna för New York University (NYU), UC Berkeley (UCB) och Nanyang Technological University (NTU) presentationer om hur de arbetar strategiskt med internationalisering.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor John Sexton från New York University beskrev ingående hur NYU har satsat på att bli ett ”Global Network University”, ett organiskt kopplat nätverk som  täcker viktiga världs- och kunskapsstäder i fem kontinenter. Forskare, lärare och studenter kan röra sig inom nätverket och utveckla multikulturella och tvärvetenskapliga samarbeten.

Med lanseringen av STINT Strategic Grants för ett år sedan ger STINT bidrag till förnyelse och utveckling av internationaliseringsstrategier på lärosätesnivå. Rektorerna för de fem svenska lärosäten som beviljades STINT Strategic Grants 2012; Blekinge Tekniska Högskola, Kungliga Musikhögskolan, Lunds universitet, Mälardalens högskola och Sveriges Lantbruksuniversitet, redogjorde vid forumet för sina internationaliseringsstrategier. Dessutom beskrevs projekten av respektive projektledare.

Utlysningen av Strategic Grants for Internationalisation är öppen fram till den 29 mars 2013.
Länkar till:
Presentationer vid STINT Forum den 11 december 2012
Rapport om Strategic Internationalisation in Sweden 2012

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.