STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

Rektorsdelegation till Sydkorea

Publicerad 2012-11-15


STINT har tillsammans med IVA tagit initiativ till en delegationsresa till Sydkorea för rektorer vid svenska universitet och högskolor. I november 2012 reste en delegation om cirka 20 personer, varav hälften rektorer, till Sydorea för tre och en halv dags intensivt program. Engagemanget från de sydkoreanska värdarna var utomordentligt och portarna står vidöppna för samarbeten med de svenska parterna.

STINT och IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien) bjöd under våren 2012 in landets universitets- och högskolerektorer till en delegationsresa för att på plats studera det sydkoreanska systemet för högre utbildning och forskning samt stimulera till nya eller fördjupade akademiska samarbeten. Programmet för delegationen utformades tillsammans med STINTs sydkoreanska partner National Research Foundation (NRF), som också skötte de praktiska arrangemangen. Svenska ambassaden i Seoul medverkade också.

Följande organisationer besöktes:
•    Seoul National University
•    Sungkyunkwan University
•    National Academy of Engineering of Korea, NAEK
•    Korea Research Council of Fundamental Science samt 10 institut inom denna grupp
•    National Research Foundation of Korea, NRF
•    Institute for the Basic Science, IBS
•    Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST
•    Ewha Womans University.

Dessutom genomfördes en workshop om internationalisering och innovation med representanter från ytterligare ett tjugotal sydkoreanska universitet och institut.
För flera personer i delegationen var detta det första besöket i Sydkorea. Bland de många intrycken och avtrycken från resan märks kanske främst en fascination över den målmedvetenhet och energi som har gjort att det sydkoreanska systemet för högre utbildning och forskning på kort tid har nått en sådan hög nivå. Vidare noterades den stora spännvidden i hur de olika aktörerna profilerar sig.

För STINTs del utgjorde delegationsresan en utmärkt möjlighet att belysa vikten av internationalisering, både i allmänna termer och i termer av samarbeten mellan Sverige och Korea. STINT driver sedan 2008 tillsammans med NRF ett program för finansiering av akademiska samarbeten mellan Korea och Sverige.

 

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.