STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

STINT Forum om Globala trender och utmaningar

Publicerad 2011-09-22


Den 21 september 2011 arrangerades STINT Forum om Globala trender och utmaningar inom högre utbildning och forskning med flera internationella talare, bland annat Ben Wildavsky, Kauffman Foundation, och Jamil Salmi, World Bank. Intentionen med seminariet var att uppmärksamma svenska aktörer inom kunskapssystemet om de enorma förändringar som sker globalt inom högre utbildning och forskning. Konkurrensen om studenter och forskningsmedel får universitet att expandera över nationsgränserna och flera länder etablerar nya universitet med världsklassambitioner. Starka allianser inom högre utbildning och forskning byggs globalt och skapar nya möjligheter, utbildningsutbud och forskningsstyrka. Export av utbildning har aldrig varit mer aktuellt.

Med forumet erbjöd STINT ett unikt tillfälle att lyssna till och diskutera med flera internationella experter inom internationalisering av högre utbildning och forskning. Forumet inleddes av Peter Honeth, statssekreterare, Utbildningsdepartementet. Ben Wildavsky, Kauffman Foundation, författare av boken The Great Brain Race – How Global Universities are Reshaping the World redogjorde för hur en global utbildningsmarknad växer fram.  Jamil Salmi, koordinator för högre utbildning vid World Bank, berättade om fokuseringen på ranking av universitet och utmaningarna kring världsklassuniversitet. New York University (NYU) satsar på att bli ett globalt universitet och har nyligen startat upp NYU Abu Dhabi. Carol Brandt, vice provost från NYU Abu Dhabi, berättade om satsningen. Rebecca Hughes, vice pro-kansler vid the University of Sheffield, redogjorde för den enskilde akademikerns perspektiv på nationsgränsöverskridande utbildning och sin egen erfarenhet av the University of Nottingham i Ningbo, Kina. För det nordiskt perspektiv stod Ole Fejerskov, professor vid Århus universitet och tidigare rådgivare avseende Kinasamarbete till Danmarks minister för vetenskap, teknik och innovation, och Jaanaliisa Kuoppa, internationell kommunikationschef vid finska Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete, CIMO.  Fejerskov reflekterade över erfarenheterna kring skapandet av Sino-Danish Centre, som Danmark har etablerat med GUCAS (Graduate University of the Chinese Academy of Science) i Peking. Kuoppa presenterade Finlands strategi för export av utbildning.

Avslutande presentation gjordes av Jörgen Sjöberg, rådgivare till Chalmers rektor avseende verksamhetsstrategiska frågor och internationalisering. Jörgen har ingått i en av STINT tillsatt arbetsgrupp för strategisk internationalisering och redovisade gruppens gemensamma rapport om Svenska kunskapssystemet – en möjlighet till framtida export, som hade färdigställts i samband med forumet. (Rapporten kan laddas ner HÄR. Kommentar om rapporten finns HÄR).

Forumet avslutades med en paneldiskussion med talarna och Pam Fredman, ordförande SUHF och rektor Göteborgs universitet.

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.