STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

Forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Publicerad 2011-11-30


STINT har idag lämnat in synpunkter till regeringens forsknings- och innovationspolitiska proposition. Skrivelsen syftar till att ge en kort trendbeskrivning och analys över den internationella utvecklingen inom högre utbildning och forskning samt presentera STINT:s strategi för verksamheten, men även ge förslag till vad det svenska kunskapssystemet kan göra för att öka Sveriges konkurrenskraft.

Skrivelsen uppmärksammar de stora förändringar som sker i det internationella landskapet avseende forskning och högre utbildning. Nya forskningsnationer satsar stort och målinriktat på forskning och utveckling av nya universitet. Länder som har varit dominerande inom forskning, inklusive Sverige, behöver fortsättningsvis satsa stort på forskning och högre utbildning för att inte förlora takt med de nya forskningsnationerna.

Internationellt samarbete inom både forskning och högre utbildning är en nödvändig hörnsten för att bredda forskningshorisonter, stimulera till nytänkande och inspiration, så att forskare kan hitta svar på de stora frågorna i sina forskningsområden. Internationellt samarbete ger även möjlighet till nya förutsättningar, kompetens, infrastruktur, finansiering, marknader och leder till en totalt sett effektivare forskning och högre utbildning.

För att kunna reagera på de nya förutsättningarna föreslås i skrivelsen att det kan behövas en mer strategisk internationalisering av högre utbildning och forskning i Sverige. En strategisk internationalisering är avgörande för lärosätenas framtida konkurrenskraft och fortsatta utveckling. De svenska lärosätena är relativt okända utomlands, medan det svenska universitetssystemet utmärker sig.

Vidare uppmärksammas att till skillnad mot vissa andra länder finns det ingen svensk myndighet eller aktör med ett uttalat uppdrag att för lärosätena underlätta deras behov av kontaktskapande på lärosätesledningsnivå och därtill närvaro och stödjande aktiviteter på viktiga marknader i utlandet. Det vill säga, en länk i en värdekedja mellan lärosäten, finansiärer och utlandsmyndigheter. Uppgiften för en sådan aktör skulle förslagsvis kunna omfatta:
- identifiering av finansieringskällor för svenska lärosäten i ett annat land,
- identifiering av samarbetsmöjligheter för svenska lärosäten till svenska och regionala företag i ett annat land,
- initiering till dual-degree program mellan Sverige och ett annat land samt öka de svenska lärosätenas erkännande i landet.

Skrivelsen bygger till stor del på de rapporter som Stiftelsen har sammanställt under 2011.

R 11:01 Förutsättningar för strategisk internationalisering vid svenska universitet och högskolor
- en analys ur ett lednings- och styrelseperspektiv

R 11:02 Svenska kunskapssystemet - en möjlighet till framtida export

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.