STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

Lärande utan gränser

Publicerad 2011-06-23


 

Öken eller islandskap - naturen är en viktig plats för lärande oavsett hur den ser ut. Det visar studier av hur barn i urbefolkningar i Sverige respektive Australien lär sig nya saker. Nu har forskningssamarbetet fått förnyat stöd från STINT.

 Det började på en internationell konferens i Australien. Eva Alerby, professor vid institutionen för pedagogik och lärande vid Luleå tekniska universitet, hade forskat om elevers erfarenheter av skola och lärande vid en sameskola i Sverige och ville jämföra med hur det såg ut hos andra ursprungsbefolkningar i världen.

 - Efter konferensen gick jag, en svensk kollega och några australiensiska forskare till ett kafé och drog upp planerna för ett projekt mellan Sverige och Australien. Tänk om vi kunde hitta pengar för det här, sa vi då till varandra, berättar Eva Alerby idag.

 Det visade sig vara möjligt genom STINT:s medel för internationellt samarbete, STINT Institutional Grants Programme, IG. De senaste två åren har Eva Alerby och hennes kollegor i Sverige och Australien kunnat besöka varandra och samarbeta i projektet Desert and Ice - learning without boundaries (Öken och is - lärande utan gränser). Stödet från STINT på 800 000 kronor har använts till resor och uppehälle.

 - Det är väldigt viktigt att vi kan träffas. Utan de här medlen hade vi aldrig kunnat driva det här. Titeln på projektet är mångdimensionell, det handlar inte bara om gränser mellan länder eller mellan urbefolkningar och resten av samhället. Det finns också gränser mellan oss forskare, det är kulturella skillnader som vi vill överbrygga.

 Många involverade

I varje land har projektet en kärngrupp på tre till fyra personer. Både forskare och personal i sameskolan och i aboriginernas skola är involverade i projektet och vid besöken följer ofta olika personer med. På så sätt har projektet stor spridning i olika forskargrupper i båda länderna.

Eva Alerbys egen forskning handlar framför allt om platser för lärande.

- Vi ser att många yttre förutsättningar för samer och aboriginer är väldigt olika. I Sverige är det mörkt halva året och ljust den andra halvan och det är kallt. I Australien är det tvärtom varmt. I Sverige beskriver barnen renskötsel, fjällen och snö, medan barnen i Australien berättar om kängurujakt och hur man fångar honeyants. Trots att det är så olika är det här delar av samma fenomen. Det är lärandemiljöer som bygger på kulturella erfarenheter. Om man däremot ber barnen att berätta och rita om erfarenheter av sin skola så går det nästan inte att veta om teckningen är gjord av ett barn från Sverige eller Australien.

När projektet nu går vidare under ytterligare två år och med nytt stöd från STINT av samma storlek kommer forskarna att fortsätta studera platser för lärande. Nu kommer också fokus att läggas på barnens erfarenheter av hållbar utveckling. Föräldrars och lärares upplevelser av barnens lärande och lärande kopplat till fritidsforskning kommer också att ingå. Dessutom hoppas forskarna få med fler skolor i projektet.

Krävdes dörröppnare

Ett av målen med IG är att samarbetet ska leda till ett varaktigt nätverk och det hoppas även Eva Alerby på.

- Nu kommer vi troligtvis att ta in en doktorand på projektet på den australiensiska sidan. Den personen kommer att ha handledare både i Australien och i Sverige och då blir det ju också en mer långsiktig satsning.

Och när kontakterna mellan länderna nu fungerar är det förstås gynnsamt att fortsätta. En av svårigheterna i projektet har nämligen varit att få komma in och forska i skolan för aboriginer.

- Det är stora kulturella skillnader som man inte riktigt förstår och processen har tagit lång tid och krävt mycket förankring. Man kan inte bara knacka på i den skolan. Vår dörröppnare var en person som jobbat med aboriginerna i 20 år och som gick i god för oss. Men när vi väl kom in fick vi till och med vara med på skolrådet. Det var fantastiskt att få sitta med där som vit forskare.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Karin Nordin.

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.