STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

Mer samarbete med Kina på gång

Publicerad 2011-06-22


Forskning har fått ett uppsving i Kina och nu satsar Nordic Centre vid Fudanuniversitetet i Shanghai mer på forskningssamarbeten mellan Kina och Norden. STINT har varit med och stöttat utvecklingen.

- Tidigare har Nordic Centre primärt haft fokus på utbildning. Det som har hänt under de senaste åren är att vi nu ändrar inriktning mot forskning, säger Martin Bech som arbetar som programchef vid centrumet.

Anledningen är att Kina för närvarande gör stora satsningar inom forskning och att många kinesiska universitet har blivit starka forskningsorganisationer. De nordiska universitet och organisationer som är medlemmar och finansiärer av Nordic Centre har därför efterfrågat mer samarbete i forskningsfrågor.

- Det handlar inte bara om ekonomi och att man vill vara med på Kinas ekonomiska tillväxt. I ett kunskapssamhälle är det också viktigt att nordiska länder och Kina kan arbeta tillsammans för att skapa och dela kunskap.

Många vetenskapsområden
Nordic Centre kommer nu att arbeta för fler forskningskonferenser, workshops inom forskning och fler gemensamma forskningsprogram mellan Norden och Kina. Fudanuniversitetet är starkt inom samhällsvetenskap, humaniora och ekonomi och det har därför varit naturligt för Nordic Centre att engagera sig inom dessa ämnen. Men nu förväntar sig Martin Bech även forskningsprogram inom en rad andra områden som till exempel materialvetenskap, biovetenskap, medicin och mikroelektronik. Det blir upp till medlemsuniversiteten att definiera innehållet i programmen. Nordic Centre är en stödfunktion för att få igång samarbeten och har inga mandat eller resurser att starta forskningsprojekt.

- Det blir allt vanligare att forskare kommer till oss och vi vill kunna hjälpa dem med praktiska saker som att hitta bostad och skapa nätverk med andra forskare. Vi kan ge dem information om det kinesiska samhället och assistera vid språkproblem. Vi satsar mer på forskning men vill också fortsättningsvis göra starka insatser inom utbildning. Vi tar emot svenska studenter som kommer till Shanghai och förbereder kinesiska studenter som ska åka till Sverige.

Det politiska systemet
Nyligen har Nordic Centre flyttat in i ett nytt hus där man öppnat ett kontor avsett för besökande forskare. Där ska forskarna även kunna ha sin fysiska arbetsplats. Aktiviteten kring forskningssamarbeten kommer gradvis att trappas upp. STINT har bidragit till denna verksamhet med 10 000 Euro.

 

Enligt Martin Bech är det viktigt att snabbt få till större och fler samarbeten mellan Norden och Kina. Det handlar framför allt om en möjlighet för de nordiska länderna att få del av den starka ekonomiska och kunskapsmässiga utveckling som nu äger rum i Kina. Men det finns också ett annat brännande argument:

- Det politiska systemet i Kina skiljer sig mycket från de demokratiska system som finns i Norden. Det är viktigt att så många som möjligt förstår hur Kina styrs så att de kan förklara det för politiker och allmänhet hemma i Norden.

Karin Nordin

(Sedan intervjutillfället har Martin Bech slutat som programchef. Hans efterträdare är Teemu Naarajärvi.)

 

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.