STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

Collegelivet inspirerar

Publicerad 2011-05-17


Lennart Sjölin fick medel från STINT för att undervisa vid ett liberal arts college i USA. Vistelsen har väckt tankar om skillnaden mellan bildning och utbildning.

 - Frågan är vilket samhälle vi vill skapa. Vill vi att människor ska ha bildning och bredd i sina kunskaper eller smalare utbildning med fokus på kvalitet? Det är en ruggig fråga.

Den som ställer sig frågan är Lennart Sjölin, professor i oorganisk kemi, som bytte Göteborgs universitet mot en tjänst på Haverford College i USA för ett halvår. Där undervisar han i röntgenkristallografi och om hur strukturkunskap kan användas inom artificiell fotosyntes för att på sikt skapa energi. Haverford är ett så kallat liberal arts college som satsar på att ge studenterna breda kunskaper. Det innebär att studenter som läser naturvetenskap också måste prestera inom till exempel samhällsvetenskap eller historia.

- Personligen tycker jag att man kunde bredda lite hemma i Sverige också. Vi blir mer och mer fokuserade på kärnämnena. Mönstret är att man måste ha läst en viss kurs för att kunna läsa en annan. Möjligheterna att skapa valbara kurser blir mer och mer begränsade.

Han pekar på att tanken med Bolognaprocessen var att skapa utrymme för olika kombinationer av ämnen. En student med kemi som huvudämne skulle till exempel kunna få tillgodoräkna sig kurser i indoeuropeiska språk.

- Men vi föredrar att våra kemistudenter läser matematik och eftersom vi förordar det, är det få som väljer något annat.

Nu ska han därför se närmare på om det skulle gå att dela upp kurser inom kemiämnet i Göteborg i mindre delar. Syftet är att skapa ett mer valbart system.

-Men blir det inte sämre röntgenkristallografer om en del av studietiden ägnas åt sanskrit istället?

Lennart Sjölin skrattar lite åt frågan:

- Nej, man kommer ändå ikapp när man börjar forska.

Sammanhållande organisation

Lennart Sjölin har också blivit inspirerad av det liv studenterna lever på college i USA. Utbudet av fritidsaktiviteter är mycket stort och rymmer allt från journalistiska föredrag om krig i världen till konserter med khmermusik från Kambodja.

- Det finns mycket sådant på Göteborgs universitet också. Men här har man en sammanhållande organisation kring allt som händer som vi saknar i Sverige.

Han beskriver hela collegelivet som ett slutet system, där allt är intakt organisatoriskt ordnat sedan mitten av 1800-talet. När man kommer till Haverford tränas man att vara en del av detta system.

- Hemma i Sverige bor studenterna i egna lägenheter och visst finns det nationer och kårer men inte på samma sätt som förr. Studenterna får själva vara aktiva och ta reda på vad som händer, klara sig själva.

Det amerikanska systemet skulle inte passa i Sverige, säger han. Men han ser däremot ett behov av att utveckla ett mottagningsprogram för nya studenter på ett sätt som liknar det som finns på Haverford. Det innebär till exempel att övriga ämnesrepresentanter bjuds in och får vara aktiva i introduktionskursen i kemi, att det finns ett mentorsprogram och att man kan erbjuda inläsningskvällar.

Karin Nordin

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.