STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

Samarbete mot malaria

Publicerad 2011-05-16


Mats Wahlgren arbetar för att hitta en lösning för en av världens viktigaste sjukdomar. Till sin hjälp har han forskare i Japan, ett samarbete som underlättas med medel från STINT.

Hundratals miljoner människor drabbas varje år av malaria och en miljon av dem dör på grund av sjukdomen. En anledning till att det har varit svårt att få fram vaccin och andra läkemedel mot malaria är att parasiten ständigt förändrar sitt DNA.
- Det är precis som med hiv- eller influensavirus där generna också varierar mycket, säger Mats Wahlgren, professor i parasitologi vid Karolinska Institutet.
I ett försök att komma åt det problemet har han startat ett samarbete med forskare i Japan. Tillsammans har de tagit fram en databas där forskarna samlar information om hur DNA ser ut och varierar.
- Vi använder databasen för att jämföra DNA-sekvenser. Vi försöker hitta system och se vad som är gemensamt mellan olika varianter av malariaparasiter och andra mikrober.

Kan vara oändligt
Idag har databasen, enligt Mats Wahlgren, användare över hela världen. Han menar att den är ett viktigt hjälpmedel för att förstå mikroorganismers variation och i förlängningen kan arbetet leda till nya läkemedel och vaccin. Mats Wahlgren är själv involverad i utvecklingen av ett nytt läkemedel mot malaria där tester har påbörjats på människa. I det projektet har forskarna haft nytta av att studera variationer av parasiten i japansamarbetet. Nu fortsätter forskarna att fylla på med information i databasen.
- Men det kan finnas ett oändligt antal variationer och då kommer databasen aldrig att bli klar.

Samarbetet med de japanska forskarna på universitetet i Kyoto har pågått sedan ett antal år tillbaka. Det har gjorts möjligt bland annat med hjälp av medel från STINT. År 2007 fick forskarna en miljon kronor i programmet för internationellt samarbete, STINT Institutional Grants Programme. Nu förnyas bidragen med ytterligare 900 000 kronor. Pengarna används till möten, kurser och resor och allt ifrån studenter till seniora forskare har kunnat åka fram och tillbaka mellan länderna i samarbetet.

Samarbetet ger livsluft
Mats Wahlgrens forskargrupp har samarbeten i stora delar av världen, bland annat med forskare i Brasilien, Spanien, Italien och Colombia, men framför allt med Japan och Uganda i Afrika.
- Det är klart att det hade varit lättare om alla forskare hade suttit här i Sverige. Men världen är komplex och modern forskning kräver samarbete mellan forskare i olika länder, det är helt nödvändigt.
Några särskilda problem i samarbetena tycker han inte att han stött på. Tvärtom, tycker han att samarbetena skapar nödvändig livsluft.
- Det blir ju missförstånd ibland, men det är ingenting som man inte kan förvänta sig. Man måste förstås arbeta hårt för att det ska fungera. Men om man respekterar varandra och samtidigt vågar säga sin egen mening så går det bra. 

 

Karin Nordin

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.