STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

En övertygande metod i undervisningen

Publicerad 2011-04-18


Ann-Cathrine Jungar, lektor i statsvetenskap, tyckte att hon behövde ny inspiration till undervisningen vid Södertörns högskola. Hon deltog i programmet Excellence in teaching från STINT och blev utvald av Williams College i USA att komma och undervisa en termin hos dem.

Vilket var det viktigaste intrycket?
- Här i Sverige är vi väldigt upptagna med vad studenterna ska kunna innehållsmässigt, vi kräver en hel del detaljkunskaper, det är på gränsen till memorering ibland. Vid Williams College arbetar man inte alls på det sättet. Studenterna får träna sig i att tänka och formulera hypoteser på ett helt annat sätt. Det är ett högt tempo, man använder mer klassiska texter, studenterna skriver mycket och det finns en metod för att lära dem att argumentera och diskutera.
- Vi har fokus på specialisering i Sverige, det börjar redan på gymnasiet. Men där, på ett liberal arts college, bygger det på det motsatta. Även på universitetet ska studenterna läsa alla ämnen, från humaniora till samhällsvetenskap och naturvetenskap. Det är bra med allmänbildning, tycker jag.

Finns det fler viktiga skillnader mellan Williams College och svenska universitet?
- Williams College är ett rikt universitet där undervisningen sker i små grupper och med engagerade lärare. Här hemma har undervisningen gått igenom ekonomiska kriser och omvandlingar under flera år. Antalet undervisningstimmar per student sjunker och vi har mycket större och blandade studentgrupper. Grundutbildningen är eftersatt i Sverige.
- Men jag saknade ett pågående forskningsseminarium på Williams College. Vi har mer forskning här och krav på att forskning ska genomsyra undervisningen. Där har man inte samma organiserade forskningsmiljö. Trots det lyckades man dra in forskningsliknande aktiviteter i undervisningen. Studenterna hade till exempel möjlighet att göra fältarbeten eller att ha sommaraktiviteter som hade forskningsanknytning.

Hur såg din egen undervisning ut i USA?
- Jag undervisade om politik och integration inom EU. Undervisningen på Williams College sker nästan alltid i seminarieform. Och sedan ska studenterna skriva mycket, tre till fyra uppsatser plus en examinationsuppsats i varje kurs. Jag träffade studenterna vid seminarier två gånger i veckan. Men det är väldigt kort avstånd mellan studenter och lärare där. Studenterna kommer och pratar med läraren lite då och då och man stöter på varandra hela tiden, till exempel i matsalen eller på ett fik i staden, och har diskussioner.

Kan du använda erfarenheterna från Williams på hemmaplan?
- Jag funderar på hur jag kan använda texter på ett sätt som får studenter att tänka mer själva, så att de lär sig att argumentera, utveckla ett personligt förhållningssätt till texter och formulera hypoteser. Resurserna är ju mycket mindre i Sverige så det går inte att använda Williams metod rakt av. Jag måste modifiera det pedagogiska arbetssättet så att det passar för vårt system.
- När vi planerar kurser på Södertörn kan jag dela med mig av mina erfarenheter och berätta om metoderna.
 

Karin Nordin

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.