STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

Samarbete med supersynergier

Publicerad 2011-04-01


Ett forskningsutbyte mellan Sverige och Sydkorea har bland annat lett till att Thomas Laurell numera är professor i Korea. Nu får forskarna nya medel från STINT.
 
- Jag har min bakgrund inom biokemi och vi utvecklar metoder för att mäta biologiska markörer som antikroppar. Men vi saknar teknik för att separera olika molekyler. Det har Thomas Laurell. Han är en av de bästa i världen på vissa sådana metoder. Det här är ett utbyte som leder till mer användbara diagnostiska verktyg till fördel för många patienter, säger Soyoun Kim, associate professor vid Dongguk University i Sydkorea.
 
Det började på en konferens. Thomas Laurell, professor i elektrisk mätteknik vid Lunds universitet, var en av de som lyssnade när Soyoun Kim presenterade sin forskning.
 
- Jag häpnade över att hon kunde mäta så låga nivåer av biomarkörer i blod, säger han.
 
Det var uppenbart att de hade allt att vinna på att arbeta tillsammans. De sökte medel från STINT och fick 200 000 kronor. För ett par år sedan tog samarbetet fart och idag är det första vetenskapliga artiklarna publicerade.
 
- Ett mycket givande samarbete, säger hon.
- Supersynergier, säger han.
 
 
 
Tätare besök
Ett resultat av detta är att Thomas Laurell numera har en professorstjänst även i Sydkorea. Utnämningen skedde efter rekommendation från Kim som menar att Dongguk University har som mål att arbeta mer internationellt. Detta ska höja kvaliteten på forskningen och ge studenterna en mer stimulerande miljö. För Thomas Laurells del innebär den nya tjänsten att han kommer att åka till Korea oftare för att leda forskningsprojekt där. Men basen för hans verksamhet kommer fortfarande att finnas i Sverige.
 
- Det absolut bästa med att vara professor i Korea är att jag får tillgång till deras forskningssystem. Jag kan nu söka forskningspengar där och de har mycket större resurser än vi har i Sverige, säger Thomas Laurell.
 
 
Mer bidrag
Nu har han fått ytterligare en miljon kronor från STINT för att stärka samarbetet med Soyoun Kim. Forskare från båda grupperna kommer därför att kunna besöka varandra och forska tillsammans. Målet är att ta fram nya tekniker för att mäta små mängder proteiner och andra biomarkörer i blodet. Detta kan vara avgörande för att komma vidare i forskning kring sjukdomar som cancer.
 
- Det finns ett antal molekyler som vi misstänker är kopplade till sjukdom. Men forskningen kring detta går inte framåt därför att analyserna idag är dyra och krångliga, säger Thomas Laurell.
 
Med Kims och Laurells metoder behövs endast en försumbar mängd blod. Förhoppningen är därför att studierna ska kunna göras med hjälp av de prover som finns i befintliga biobanker.
 
 
Karin Nordin

 

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.