STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

Möte med President E. Gordon Gee

Publicerad 2010-11-23


Den 26 oktober träffade STINT rektorn för the Ohio State University (OSU), President E. Gordon Gee. Enligt Time Magazine är Gordon Gee en av USA:s främsta universitetsrektorer. Han arbetar för att revolutionera högre utbildning, där föreläsningssalar och lab blir drivkrafter för USA:s tillväxt på samma sätt som gruvor och fabriker var för hundra år sedan. För att nå detta behövs förändring enligt Gee. Till exempel måste universitetsinstitutioner bli bättre på att samarbeta och läroplaner moderniseras, för att tjäna de förändrade utbildningsbehoven som en kunskapsekonomi behöver. Under Gees ledning befinner sig universitetet i en mycket dynamisk fas där han med en modern och konkurrenskraftig strategi utmanar de gamla Ivy League lärosätena. Man etablerar även fysisk närvaro i andra länder, med en första Gateway i Kina och en i Indien. Fler Gateways kommer att följa. President Gee förfogar över en budget om 4,35 miljarder dollar. OSU har nära 60 000 studenter och 40 000 anställda.

STINT:s VD, Andreas Göthenberg, skrev under ett formellt avtal med OSU om samarbete inom STINT:s program Excellence in Teaching. Därmed kommer svenska universitetslärare från och med årets utlysning att erbjudas möjlighet att spendera ett halvår vid OSU. Ett fullskaligt forskningsuniversitet som OSU tillför många nya möjligheter och högre utväxling för STINT-stipendiater inom programmet. Excellence in Teaching innebär här att undervisning är nära kopplat till världsledande forskning. Samarbetet med Ohio State erbjuds inom de flesta akademiska discipliner, men med prioritet på det humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.

Läs mer om President E. Gordon Gee i Time Magazine HÄR

Artikel om STINT:s besök vid OSU HÄR

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.