STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

Nordic Centre, Shanghai, Kina

Publicerad 2010-06-30


Den 26 maj firades 15 års jubileum för Nordic Centre vid Fudan universitetet i Shanghai och invigning av dess nya byggnad. STINT:s styrelse beslutade tidigare i år att stödja centret med 10 000 Euro. Ett flertal av Sveriges universitet är medlemmar i centret; Göteborgs universitet, Karolinska, KTH, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet och Umeå universitet, och därtill 16 andra nordiska universitet. Med sitt stora akademiska nätverk till nordiska och kinesiska lärosäten är Nordic Centre unikt. Centret strävar efter att ytterligare bygga ut sitt nätverk till fler lärosäten över hela Kina och därmed bli en allt starkare plattform för samarbeten inom forskning och högre utbildning mellan de nordiska länderna och Kina.

Vid invigningen deltog bland annat ett flertal statssekreterare och rektorer från de nordiska länderna. Dagen innan hölls flera seminarier om Kinasamarbeten, där STINT presenterade scenarier för framtida akademiska samarbeten.

Invigningsbandet klipps i samband med öppnandet av Nordic Centres nya byggnad. Sverige är representerat av statssekreterare Peter Honeth.

STINT:s verkställande direktör, Andreas Göthenberg, talade vid invigningen om vikten av forskningssamarbet med Kina och fördelarna med samarbete mellan svenska aktörer för att uppnå kritisk massa i landet. <

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.