STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

The Oxford-Uppsala Programme - ett forskarsamarbete inför framtiden

Publicerad 2010-04-28


Med pengar från STINT och Uppsala universitet byggs för närvarande ett forskar- och undervisningssamarbete mellan tre fakulteter vid Uppsala universitet och Faculty of Modern History vid University of Oxford. I Uppsala berörs ämnena ekonomisk historia, idé- och lärdomshistoria, historia och utbildningshistoria.

Inom ramen för det s.k. OXUP-samarbetet utvecklas en för svenska studenter ny och mer intensiv undervisningsform. Parallellt sker ett utbyte på doktorandnivå: doktorander skickas mellan de två universiteten, konferenser och seminarier anordnas, artiklar samförfattas och planer på nya forskningsprojekt och gemensamma antologier tar form. Syftet med samarbetet är att både stärka forskningen och utbildningen vid Uppsala universitet samt etablera ett långsiktigt forsknings- och utbildningssamarbete med ett av världens ledande universitet.

Samarbetets tema är att i ett långt (1600-2000) historiskt jämförande perspektiv studera hur Europas länder växer fram och moderniseras genom att mobilisera resurser. Ett särskilt fokus läggs vid krigens betydelse för den tidigmoderna statens framväxt, samspelet mellan nationella eliter och lokala praktiker, samt kvinnornas betydelse för ekonomisk tillväxt.

Efter en längre förberedelse inleddes samarbetet i början av 2008. Samma år utsågs de två första stipendiefinansierade doktoranderna som fick tillbringa vardera tre månader i Oxford. Vistelsen föll väl ut och år 2009 fick två nya doktorander samma möjlighet. Doktoranderna har både en framstående forskare som handledare och en akademisk rådgivare i Oxford under sin vistelse, vilket borgar för att doktoranderna snabbt kommer in i den nya miljön. Under vistelsen följer de kurser och seminarier, utnyttjar bibliotekens rika utbud, diskuterar sin forskning med sina handledare och knyter värdefulla kontakter. Två doktorander från Oxford har på motsvarande sätt hittills beretts tillfälle att vistas i Uppsala.

Under 10 veckor våren 2009 hölls den första kursen, Historical Controversies. Modernisation and Mobilisation: State, Nation and Gender in Europe 1600-2000, för doktorander och masterstudenter. Här nyttjades Oxfordmodellen i undervisningen. Studenterna fick lära sig att läsa snabbt (ca 4 500 sidor i veckan) med bibehållen analytisk skärpa. De författade åtta argumenterande veckouppsatser. Därutöver gavs föreläsningar, seminarier och individuella tutorials varje vecka. Sammanlagt undervisades de sex studenterna av 14 forskare från Oxford och Uppsala. Kursen examinerades genom en slutskrivning. Trots att kursen upplevdes som mycket krävande var resultatet positivt. Studenterna gav överlag högsta betyg. För närvarande planeras en ny forskarkurs som antingen ges hösten 2010 eller våren 2011. Temat denna gång blir Themes and Methods in History and Social Science.

I december 2009 besöktes Uppsala av 10 doktorander och 4 lärare från Oxford. Under två dagar hölls ett seminarium på temat konstruktionen av nationella identiteter i det tidigmoderna Europa. Doktorander från Oxford och Uppsala fick här möjlighet att presentera och diskutera sin forskning. I september 2010 genomförs en motsvarande konferens i Oxford på temat Counting the world. Parallellt planeras tre workshops i Oxford och Uppsala under 2010 och 2011 för disputerade forskare.

OXUP har efterhand rönt ett växande intresse både i Uppsala och i Oxford genom de personliga kontakter som skapats, den pedagogiska metod som utvecklats och de nya kunskaper som successivt tillförts. Vår viktigaste uppgift nu består i att institutionalisera samarbetet, så att studenter och forskare erbjuds ett bredare kursutbud samt kan delta i en forskningsgemenskap på högsta internationella nivå. Vi är övertygade om att detta gynnar samtliga inblandade parter.

Mats Isacson
Uppsala universitet

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.