STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

Mikrober och metallernas kretslopp

Publicerad 2000-01-07


Mikrober och metallernas kretslopp

Professor Karsten Pedersen, Institutionen för Cell och Molekylär Biologi, Göteborgs universitet, har sedan våren 2002 fått ett årligt bidrag om 400 000 kronor för samarbete med Grant Ferris, Department of Geology, University of Toronto, Kanada inom ”Intraterrestrial microbial geochemistry”.

Sedan 2002 pågår ett samarbetsprogram mellan laboratoriet för studier av djupbiosfären (DBL) vid Göteborgs Universitet och laboratoriet för studier av mikrobernas geokemiska processer (MGL) vid University of Toronto, Kanada. Vi har ett gemensamt intresse kring hur mikrober inverkar på metallernas kretslopp, främst i djupa grundvatten. Mikrober kan under olika förhållanden lösta upp eller fastlägga metaller. Det är i stora delar okänt hur detta går till i underjorden.

Vårt STINT-program sammanför studenter från världens alla hörn. På såväl DBL som MGL arbetar och studerar personer från många olika platser på jorden. När vi genom vårt STINT-program sammanför DBL och MGL blandas kunskaper, erfarenhet och kultur från alla världens kontinenter – internationalisering på högsta nivå.

MGL organiserar och genomför varje år en två veckors fältkurs i mikrobiell geokemi. Kursen går i kanten av den kanadensiska vildmarken cirka 50 mil norr om Toronto i Kanada. Man undersöker och beräknar den biologiska metangasbildning i en mosse, man beräknar omsättningen av olika ämnen i sjön vid fältlägret och man kartlägger grundvattenflödet i ett sandigt område. Två lärare och sju doktorander från DBL har hittills deltagit i utbildningen respektive undervisningen på kursen.

Doktorander och unga, disputerade forskare åker mellan DBL och MGL för att lära sig nya metoder och för att bidra med sin egen kompetens. Från båda laboratorierna åker vi också på konferenser tillsammans. På dessa konferenser presenterar vi vår egen såväl som vår gemensamma forskning. Dessa konferensresor är emellanåt delfinansierade av STINT. Med stöd från många olika källor sammanstrålade t.ex. fem medlemmar från MGL och sex medlemmar från DBL i Japan för att delta på två, för våra laboratorier, högintressanta möten, Goldschmidt’03 samt International Symposium of Environmental Biogeochemistry 16 (ISEB-16). Förutom att vårt eget utbyte blev mycket stort innebar storleken på vår gemensamma konferensgrupp att vi uppmärksammades lite extra i den del av det internationella vetenskapssamhället vi verkar inom.

Ingenstans är intensiteten i samverkan mellan mikrober och metaller så intensiv som i lakvattnen från gamla, nedlagda gruvor. Ju äldre gruva, ju mer etablerad är samverkan. Rio Tinto är världens äldsta gruvområde från vilken en mycket sur, metallrik och djupröd flod med samma namn som gruvan rinner mot havet. Rio Tinto gruvorna ligger i Södra Spanien, strax norr om Sevilla. Seniorer från DBL och MGL gjorde en forskningsresa till området i april 2003. Vi undersökte i detalj mikrober och geokemin ett av den röda flodens (Rio Tinto) källflöden. Vår undersökning kommer att publiceras i Chemical Geology. Dessutom publicerar vi under 2004 en artikel i Forskning och Framsteg om vår STINT-forskning i Rio Tinto.

Vill du läsa mer om mikrober i underjorden är du välkommen att besöka DBLs hemsida.

Senast uppdaterad: 04-09-28 20:25

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.