STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

Den internationella demokratiseringsvågen

Publicerad 2000-01-09


Professor Axel Hadenius, statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, beviljades våren 2000 ett årligt bidrag om 700 000 kr för samarbete med School of Government vid Western Cape University, men det har efter hand utvidgats till att omfatta även motsvarande enhet vid University of Cape Town. 2001 sökte Hadenius och erhöll programbidrag om 700 000 kr för ett samarbete med den statsvetenskapliga institutionen vid Universidad de Chile i Santiago. I båda fallen har syftet varit att stimulera forskning om den senaste internationella demokratiseringsvågen.

Jag har under flera år varit involverad i internationellt samarbete, som varit finansierat av STINT. Det började med ett utbytesprogram med Sydafrika - primärt mellan Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala och School of Government vid Western Cape University, men det har efter hand utvidgats till att omfatta även motsvarande enhet vid University of Cape Town. Senare startades ett samarbete med den Statsvetenskapliga institutionen vid Universidad de Chile i Santiago. I båda fallen har syftet varit att stimulera forskning om den senaste internationella demokratiseringsvågen, som i hög grad berört både Afrika och Latinamerika. Det hör till saken att studier av internationell demokratisering är ett huvudtema vid Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala; i synnerhet många yngre forskare har intresserat sig för det området.

En del av verksamheten har varit utbyte av personer: lärare och studenter har rest i båda ritningarna för att delta i - eller för att ge - kurser och seminarier. Dessa resor har ibland också kunnat kombinerats med uppehåll för forskningsverksamheter av olika slag. En annan del av verksamheten har bestått i att ordna konferenser, där forskare från de deltagande institutionerna kunnat medverka. Vid dessa konferenser har ett antal internationellt välkända forskare varit inbjudna att göra presentationer. Dessutom har vi haft ambitionen att sammanföra forskare från olika regioner och från olika forskningsprojekt med inriktning på demokratisering. Konferenserna har därför som regel haft en mycket bred internationell täckning.

Det är mitt bestämda intryck att dessa verksamheter har varit mycket stimulerande för alla parter. För folk från Sydafrika och Chile har det varit givande (har det omvittnats) att komma i kontakt med den relativt mångfacetterade forskning om demokratisering som bedrivs i Uppsala och på andra platser i Sverige. Det har också varit intressant att få inblickar i hur den svenska (och europeiska) demokratin fungerar. För våra forskare har det varit en stor fördel att få komma till de kontinenter som vi studerar och få kontakt med (och hjälp av) kunnigt folk på platsen. De internationella konferenserna har dessutom varit mycket uppskattade. Här har forskare från många håll i världen kommit samman för att diskutera gemensamma frågeställningar. Samtidigt har det varit möjligt att komma i kontakt med några av de ledande personerna inom demokratiforskningen. Särskilt för yngre forskare på området har detta varit en stark stimulans.

Axel Hadenius
Uppsala universitet

Senast uppdaterad: 04-10-12 13:15

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.