STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

Millennium to Millennium in southern Sweden and southern Britain

Publicerad 2000-01-16


Docent Mats Larsson, Högskolan i Kalmar, beviljades våren 2002 stöd för långsiktigt samarbete med Marek Zvelebil, Dept of Archaeology, University of Sheffield, Storbritannien. Ett årligt bidrag om 400 000 kronor för personutbyte utgår.

Sedan en del år finns det inom ramen för Sokrates ett avtal mellan Dept of Archaeology, University of Sheffield och arkeologi ämnet vid Högskolan I Kalmar. Vid ett besök i Sheffield 2001 kom jag att diskutera en del möjliga samarbetsprojekt med Marek Zvelebil och MikeParker-Pearson som jag kände sedan flera år tillbaka. Vi enades om att perioden 3000-2000 BC skulle kunna vara en utgångspunkt. Under denna period ser vi hur det sena stenåldersamhället genomgår stora inre förändringar. Dessa omfattar både sociala, rituella och ekonomiska förändringar. Intressant nog kan vi se dessa både i södra Sverige och i England. Vi skrev gemensamt ett program som skulle gälla under fyra år. I samarbetsplanerna kom också arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms Universitet att delta.

Syftet var att dels ha ett forskarutbyte med symposier, föreläsningar och gemensamma publikationer och dels ge en möjlighet för både studenter på grundutbildningsnivå och doktorander att vistas i Sheffield, Kalmar eller Stockholm under en period.

Vi sökte och fick medel vilket har inneburit att vi sedan 2002 har ett väl fungerande samarbete med institutionen i Sheffield. De flesta av de svenska forskarna har sedan dess tillbringat kortare eller längre perioder i Sheffield för forskning, konferenser och seminarier. Tack vare samarbetet har jag också blivit inviterad till andra universitet i England för konferenser och seminarier. Naturligtvis har detta varit oerhört stimulerande och på flera sätt en nytändning. Under de gångna två åren har vi också haft besök av flera av de engelska kollegerna som inte minst uppskattat möjligheterna att få se en del av det svenska kulturlandskapet med tonvikt på mellersta Sverige och Öland.

Våren 2002 gemomförde vi en mycket lyckad exkursion till södra England för att på nära håll studera de lämningar som vi diskuterar inom projektet som Avebury och Durrington Walls. Väl hemkomna hade vi att se fram emot en internationell konferens i Kalmar med deltagare från naturligtvis England och Sverige men också från Danmark och Finland. De presenterade inläggen kommer att publiceras i tidskriften JONAS från arkeologiska forskningslaboratoriet i Stockholm.

Det är inte alltid så enkelt att få studenter att åka till främmande land men vi har haft ett par studenter från Kalmar som tillbringat några veckor vardera i Sheffield. Uppehållet görs i samband med uppsatsskrivande på magister nivå och har varit mycket lyckade. Studenterna vyer och kunskapsnivå har verkligen vidgats. Forskarstuderande från Sheffield kommer också att vistas i Sverige under innevarande år. Som en bonus genomför vi (Kalmar och Stockholm) en exkursion till södra England med sakkunnig hjälp från kolleger i Sheffield.

Det är helt klart att utbytet var till gagn för samtliga parter men som så ofta bygger det också på personliga relationer. Inte minst viktigt i detta sammanhang är naturligtvis det sociala umgänget. Vi har fört diskussioner inte bara kring våra ämnen utan också kring förhållanden i Storbritannien och Sverige när det gäller utbildning och sociala frågor. Sammanfattningsvis kan jag säga att det har varit en fantastisk möjlighet att ha detta utbyte och jag kan säkert tala både för våra engelska kolleger och för oss själva.

Mats Larsson
Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap
Högskolan i Kalmar

Senast uppdaterad: 06-02-21 11:01

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.