STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

Kvinnliga författare i Spanien, Portugal och Latinamerika

Publicerad 2000-01-18


Våren 2002 beviljades docent Eva Löfquist, Institutionen för humaniora, Växjö universitet ett årligt bidrag om 300 000 kronor, då hon huvudsakligen var verksam vid Stockholms universitet. Projektbidraget var avsett för samarbete med Universidad de Saint Louis i Madrid och en institution i Paraguay inom ’Spanish- and Portuguesespeaking Women Writers’. Partnerna finns kvar i samarbetet men detta har utökats med Universidad de Chile, Växjö universitet är ny huvudkoordinator.

Det ligger i ämnets natur att ämnena spanska och portugisiska är mycket beroende av internationella kontakter då utbyte och kontakter i Sverige är mycket begränsade. Mycket begränsade i dessa båda språk, för att inte säga obefintliga, är också studier i Sverige med ett grundläggande genusperspektiv. Från studenthåll fanns det därför ett behov av att få tillgång till både internationella kontakter och genusperspektivet. Det föll sig därför naturligt för mig att försöka fylla något av detta ”tomrum” genom att söka Stints Institutional Grants Programme för ramprojektet ”Spanish- and Portuguesespeaking Women Writers”.

Programmet är nu inne på sitt tredje år och ett antal personer från flera länder har kunnat utnyttja möjligheten att träffa kollegor och utbyta vetenskapliga och pedagogiska erfarenheter. Mina samarbetspartners har varit Ángeles Encinar vid Saint Louis University i Madrid, María del Carmen Pompa vid Universidad Nacional de Asunción i Paraguay och Teresa Joaquim vid Universidade Aberta i Lissabon. Kontakter finns även med Irmtrud König vid Universidad de Chile i Santiago, men kontakten har hittills inte utmynnat i något konkret utbyte av studenter eller lärare.

Från Sverige har flera lärare och studenter på kandidat- magister- och doktorandnivå rest till Lissabon, Madrid och Asunción. Från dessa städer har i sin tur gästande studenter och lärare kommit till Sverige. Eftersom jag själv är verksam både vid Stockholms och Växjös universitet så har gästande stipendiater vistats vid båda dessa universitet och på så sätt lärt känna två svenska universitetsmiljöer.

Gästande studenter och kolleger har samtliga deltagit i seminarier och/eller undervisat på olika nivåer. De flesta har också arbetat med ett eget projekt inom ramprojektets tema. På samma sätt har utresande arbetat men då ofta med sina uppsatser eller avhandlingar. Ett mål har varit att låta grundstudenter ta del av gästande kollegers kunskap och detta har haft som konsekvens att flera studenter senare på egen hand kontaktat dessa lärare.

Projektet har också tagit initiativ till en rad olika aktiviteter. Vi har bl a varit medarrangörer till en stor kongress i Madrid i maj 2004 ”Género y Géneros. Escritura y Escritoras iberoamericanas”. Till kongress var tio kvinnliga författare inbjudna (spanska, portugisiska, latinamerikanska) och runt åttio föredrag hölls i ämnet. I kongressen deltog flera av projektets stipendiater (svenska och utländska) med egna presentationer. I september 2004, hölls en workshop i projektets namn i Asunción där åtta kvinnliga författare deltog i samtal med universitetsstuderande om sina författarskap. Workshopen var upptakten till arbetet med att ta fram och publicera en antologi av noveller skrivna av kvinnliga paraguyanska författare. I detta arbete deltar flera av projektets stipendiater, två från Sverige och två från Paraguay.

Till juni 2005 planeras en resa till Asunción där flera av projektets stipendiater skall ingå, både svenska och utländska (6-7 personer). En kurs på ramprojektets tema kommer att hållas på Universidad Nacional de Asunción där vi samtliga kommer att undervisa/föreläsa. En liknande kurs planeras också att ges vid Växjö universitet under projektets sista år.

Avslutningsvis kan jag bara tillägga att programmets resultat har vida överträffat mina förväntningar. Utbytet har utan tvekan tillfört samtliga inblandade ett vidare perspektiv inte bara på det veteskapliga/pedagogiska planet, utan även på det mänskliga. Den andre har blivit en av oss och vi en av dom.

Eva Löfquist

Senast uppdaterad: 05-04-04 11:12

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.