STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

Kvantinformation med Mexiko och Spanien

Publicerad 2000-01-26


Professor Gunnar Björk, KTH beviljades våren 2004 STINT-bidrag för samarbete med professor Andrei Klimov, Universidad de Guadalajara i Mexiko. Projektbidraget för de första två åren om SEK 800 000 är avsett för samarbete inom kvantinformation.

År 2000 var jag under ett år gästprofessor vid Universidad Complutense de Madrid (UCM) i Spanien. Att jag hamnade där var mycket en slump, men en lycklig slump. Under mitt år i Spanien fick jag upp ögonen för det stora utbyte, kulturellt, politiskt, och vetenskapligt, som sker inom den latinska världen. I denna värld är Spanien fortfarande en stormakt, med stort inflytande i Latin- och Centralamerika, en del av världen som jag (och många av mina kollegor) inte haft så stor forskningskontakt med. Jag fann att rent vetenskapligt fanns en hel del att hämta där, speciellt på teorisidan. Detta blev starten till ett samarbete mellan KTH och ett universitet och ett forskningsinstitut i Mexiko.

I början var detta samarbete informellt, men hösten 2004 beviljade STINT projektet en Institutional Grant av varvid vi kunde expandera och formalisera samarbetet. Sedan dess har jag varit i Mexiko vid tre tillfällen. Vid dessa tillfällen har jag både ”intensivforskat” och undervisat mexikanska studenter. Eftersom Mexiko är ett stort land, men har förhållandevis få universitetsstuderande, är kompetensen ibland underkritisk. För att till viss del kompensera för detta anordnar det institut jag samarbetar med, Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE) som ligger i staden Puebla, en tvåveckors ”sommarskola” för doktorander i optik varje höst, där studenter från hela Mexiko får delta kostnadsfritt. Skolorna brukar ha ett tema, senast optik för biologiska tillämpningar, och ungefär hälften av föreläsarna kommer från andra länder än Mexiko. Jag har nu undervisad där i tre år, och detta har lett till kontakter med många av studenterna inom optikområdet. Denna nationella sommarskolemodell kanske vi bör ta till oss här hemma.

Forskningsmässigt har projektet även inneburit ett utbyte av personer. Jag har redan hunnit ha en mexikansk postdoc under ett år, och har nu en mexikansk gästdoktorand som också han kommer att stanna i ett år. Dessutom har mina seniora forskarkollegor från Mexiko och Spanien varit i Sverige på besök flera gånger under kortare tid (med lite planering får man förvånansvärt mycket gjort på några veckor). Vi har ägnat oss åt att försöka förstå hur man ska kunna karaktärisera de kvantmekaniska egenskaperna hos system som används för informationsbehandling. I en vanlig dator är informationen representerad som binära bitar, d.v.s. system som kan vara i ett av två tillstånd. I en kvantdator representeras informationen av kvantbitar, binära system som kan vara i superpositioner av de klassiska lägena. Om en kvantmekanisk nolla skrivs |0> och en etta |1>, kan en kvantmekanisk bit även vara i superpositionerna |0> + |1> eller |0> - |1> eller i en oändlig mängd andra superpositioner. Detta gör att kvantbitarna är svåra att karaktärisera genom mätningar. Har man flera kvantbitar är dessa dessutom vanligtvis inflätade, d.v.s. kvantbitarnas tillstånd är korrelerade på ett sätt som saknar beskrivning i den klassiska fysiken. För att bringa reda i denna komplexa ”röra” behövs avancerad matematik (gruppteori), något mina mexikanska och spanska kollegor är duktiga på. Ännu är vi inte i mål, men en del resultat har vi redan hunnit publicera.

Under projektets gång har jag inte kunnat undgå att notera skillnader mellan, främst den mexikanska och den svenska forskningskulturen. I Sverige är det relativt nära mellan universitet, tekniska högskolor och industri. Akademiska resultat omsätts inte sällan i produkter. I Mexiko upplever jag att universiteten åtnjuter hög forskningsstatus, men att kontakten med industrin är relativt svag. De tekniska högskolorna har betydligt intimare kontakter med industrin, men är forskningsmässigt ofta relativt svaga. Flera av mina mexikanska besökare har häpnat när jag tagit med dem runt i den miljö vi har i Kista, där akademi, institut och industri blandas på en i akademiska kretsar okonventionellt sätt. Det ska bli spännande att se om dessa influenser från Sverige kan bidra till en något ändrad forskningsorganisation i Mexiko!

Gunnar Björk
Institutionen för Mikroelektronik och IT
KTH

Senast uppdaterad: 06-01-16 11:20

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.