STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

Grenade fettsyror

Publicerad 2000-01-29


Dr. Gerhard Gröbner, forskare inom Biofysikalisk Kemi, Umeå Universitet, beviljades i november 2005 fortsatt stöd för samarbete ett tredje år med professor Walter Vetter, Institutet för Livsmedelvetenskap, Universitet Hohenheim, Stuttgart inom STINT:s särskilda program för forskningssamarbete med Tyskland, PPP. Samarbetet sker inom "Abundance and Function of Branched-chain Fatty Acids in Biomembranes and Food Emulsions".

Utbytet mellan Umeå och Stuttgart har bland annat inneburit att en doktorand från vardera arbetsgrupp har spenderat två veckor hos samarbetspartnern men även flera kortare besök där gruppledarna mötts för att planera och utvärdera projektet. Det aktuella projektet syftar till att identifiera fettsyror från bakterier som smittar livsmedel och studera effekten av dessa fettsyror på människliga cellulära membraner.

Doktorand Fredrick Lindström i professor Walter Vetters lab, Universitet Hohenheim.

I vårt samarbete med Prof. Vetter, försöker vi att identifiera och isolera så kallade grenade fettsyror som återfinns i tex. mjölk och ost. Anledningen till detta är att dessa grenade fettsyror tros vara producerade av bakterier. Prof. Vetters huvudsyfte är att isolera olika grenade fettsyror och fastställa deras förekomst. Den här vägen kan man skaffa information om hur bakterier reglerar sina membraners egenskaper via syntes av speciella lipider som innehåller grenade fettsyror. Som exempel kan nämnas Listeria monocytogenes bakterier som kan fortsätta växa även i ett kylskåp eftersom de ökar produktionen av lipider som innehåller ogrenade fettsyror. På detta vis kan Listeria monocytogenes bakterier fortsätta att fördubblas även vid 4ºC eftersom de kan behålla sitt membran i en flytande kristallin fas. Listeria monocytogenes kan årligen kopplas till ett antal dödsfall där människor har ätit kontaminerad mat tex. opasteuriserad ost. De grenade fettsyrorna återfinns också i människliga celler och därför används ett antal olika biofysikaliska metoder (Nuclear Magnetic Resonance, NMR och kalorimetri) för att visa hur de påverkar membraners struktur och funktion t. ex. hur de påverkar membranet som diffusionsbarriär dvs. hur de reglerar diffusionen av nödvändiga molekyler till och från cellens inre delar.

Prof. Vetters grupp i Stuttgart, Tyskland har lång erfarenhet av att analysera och karaktärisera substanser i livsmedel t. ex. klorinerade och brominerade pesticider men det studerar även förekomst av flammskyddsmedel och hur dessa är fördelade globalt. Dr. Gröbners grupp i Umeå har expertis inom NMR-spektroskopi och kalorimetri på cellmembraner och kan bl.a. fastställa hur cellmembraners organisation förändras när tex. grenade fettsyror påverkar membranet.

Fredrick Lindström
doktorand i Gerhard Gröbners grupp
Umeå universitet

Senast uppdaterad: 06-04-26 10:52

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.