STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

Dynamiska molekyler som binder och hämmar lektiner

Publicerad 2001-01-01


2004 beviljades Olof Ramström, avdelningen organisk kemi, KTH, stöd för samarbete med Ludwig-Maximilians Universität München inom STINT:s särskilda program PPP - Stöd till vetenskapliga samarbetsprojekt med Tyskland. Projektet har fått förlängt stöd för ett tredje år, 2006

Lektiner är en familj proteiner som förekommer i många olika organismer, inklusive människan. Dessa proteiner är selektiva för kolhydrater och tjänar ett flertal roller i organismen. Till exempel är lektinerna inblandade i kommunikationen mellan celler, cellernas levnadscykel och död, immunförsvaret, i inflammationer och i vissa typer av cancersjukdomar. Allt är ännu inte känt rörande lektinernas olika roller och intensiv forskning pågår världen runt för att försöka klarlägga hur de fungerar mer i detalj. Nya lektiner hittas dessutom kontinuerligt i samband med att DNA-koden (genomet) hos olika organismer blir känd.

Samarbetsprojektet mellan KTH och Ludwig-Maximilians-Universität München syftar till att hitta molekyler som kan binda lektinerna och därmed hämma deras effekter i organismen. Sådana hämmare, eller inhibitorer, kan sedan användas i den vidare utvecklingen av effektiva läkemedel mot sjukdomar som påverkas av lektiner. En annan, mer direkt, användning av sådana hämmare är i olika biotekniska och biomedicinska tillämpningar, bland annat vid proteinupprening och diagnosticering av sjukdomstillstånd.

För att hitta molekylerna används bland annat en teknik som kallas för dynamisk konstitutionell kemi. Det är en metod som i korthet innebär att stora mängder kemiska föreningar, samlade i så kallade bibliotek, kan framställas på mycket enkel väg. Utifrån ett litet antal startmaterial som fås att förenas med varandra via ett slags lösa bindningar kan substanserna bildas och brytas upp kontinuerligt. Processen kan liknas vid en samling Lego-bitar som sätts samman och plockas isär gång efter annan, och där olika föremål byggs varje gång. Genom att sedan använda lektinet själv som bibliotekarie kan rätt substans plockas ut på ett mycket direkt sätt. På detta sätt kan effektiva hämmare mot lektiner identifieras, som sedan kan användas direkt i olika sammanhang, eller vara utgångspunkter för vidare utveckling.

Samarbetet med Tyskland är möjligt tack vare finansieringen från STINT och den tyska motsvarigheten DAAD. Ett rikt utbyte mellan grupperna i Stockholm och München har kunnat göras under perioden och på så sätt skapat ökad kunskap och förståelse för de forskare och studenter som deltar. Utbytet har också banat väg för ett breddat samarbetsprojekt inom ramen för EU, där ett 15-tal olika grupper verkar inom området.

Olof Ramström
Avdelningen för organisk kemi
KTH

Senast uppdaterad: 06-06-15 09:16

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.